Scénologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SEV1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radovan LIPUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači by po absolvování semestrálního kursu měli být schopni samostatně analyzovat scénické parametry a potenciál nejen v oblasti specifické scénologie (scénická umění), ale zvláště v oblasti scénologie nespecifické (výtvarné umění, architektura, urbanismus, veřejný prostor, chování a jednání ve veřejném prostoru atd.) a naučit se s nimi vědomě pracovat.

Forma studia

Přednášky, ale zejména společné semináře nad konkrétními výtvarnými díly s aktivní účastí studentů. Plenérové exkurze do veřejného prostoru Prahy. Návštěva několika vybraných výstav.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Studium základů scénologie ve vazbě na zvolený umělecký obor s důrazem na nespecifické scénické projevy v každodenní realitě.

  1. Scéničnost a scénovanost v kontextu rozvoje techniky a médií.
  2. Scénické a vizuální: scéna a obraz; vývoj výtvarného umění od nástěnného obrazu k instalaci a performanci v kontextu rozvoje fotografie.
  3. Obraz jako vizuální objekt a obraz jako prožitek z hlediska jeho možných zdrojů; objekt a subjekt a vztah vědomých a nevědomých elementů při utváření obrazu-prožitku v umění i v životě.
  4. Scénování, chování a jednání; scéna a obřad, ritualizace a stylizace; (individuálně) autentické resp. spontánní a konvenční.
  5. Scénování a mimeze při vytváření obrazu-objektu i obrazu-prožitku v umění, v životě a v médiích a jejich vzájemné vztahy.
  6. Scénická umění a jejich proměny v kontextu scénických projevů v životě mediální společnosti; scénologie a scénografie.
  7. Scéna a situace, scéničnost a dramatičnost.
  8. Místo divadla v potenciálním rejstříku scénických umění: divadlo a film; scéničnost a divadelnost, inscenace a instalace, herectví a performance.
  9. Scéna a stavba. Architektura jako dramatická postava.
  10. Scénologie a urbanismus. Město jako scéna sui generis.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná 80% docházka, příprava na semináře a aktivní účast v diskusích na semináři.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
LIPUS R.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Výuka začíná až v úterý 22.10.2019
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:30–12:00 Radovan LIPUS Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Výuka začíná až v úterý 22.10.2019 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů