Seminář kritiky 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKK5 ZK 4 3T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Vladimír MIKULKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Součástí semináře by měla být kromě diskusí a polemik nad konkrétními inscenacemi také část metakritická, věnovaná úvahám nad tím, čeho studenti chtějí svým kritickým psaním dosáhnout. Jednou z metod výuky bude společná kritická diskuse nad texty, které v rámci semináře vzniknou.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na reflexi inscenací, které bude možné v daném semestru vidět v Praze i na festivalech, s důrazem na ty, které přesahují hranice tradičního interpretačního činoherního divadla. Cílem společné práce nemá být pouze kritická reflexe jednotlivých titulů, ale také snaha nalézat a pojmenovávat v nepřehledném terénu „alternativního“ divadla (relativně) pevné body.

Rámcové problémové okruhy:

  1. Různé chápání pojmu „alternativní divadlo“.
  2. Možnosti konkrétních podob „alternativního divadla“.
  3. Proměny vztahu a hierarchie složek divadelního díla v „alternativním divadle“.
  4. Přesahy „alternativního divadla“ k jiným uměleckým druhům.
  5. Kritéria hodnocení a posuzování.
  6. Proměny autorství.
  7. Proměny diváctví.

Součástí semináře by měla být kromě diskusí a polemik nad konkrétními inscenacemi také část metakritická, věnovaná úvahám nad tím, čeho studenti chtějí svým kritickým psaním dosáhnout, kdo je jejich čtenářem a jaká kritéria by měla kritika hodná toho jména naplňovat, a dále úvahám nad postavením kritiků v divadelním světě a jejich odpovědností vůči čtenářům, tvůrcům, médiu, ve kterém publikují, a koneckonců i vůči sobě samým. Jednou z metod výuky bude společná kritická diskuse nad texty, které v rámci semináře vzniknou.

Doporučená nebo povinná literatura

Předpokládá se znalost následujících titulů:

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Divadelný ústav: Bratislava, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Jan. Alt. divadlo: slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-13-0.

JORDAN, Hanuš. Orbis cirkus: příběh českého cirkusu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-280-0.

KOTT, Jan. Shakespearovské črty. Praha: Československý spisovatel, 1964.

LJUBKOVÁ, Marta a kol. Šťastná generace: režiséři z alterny: Jiří Adámek, Jiří Havelka, Petra Tejnorová, Martin Kukačka a Lukáš Trpišovský – SKUTR, Rosťa Novák. Praha: Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2013. ISBN 978-80-86102-86-3.

LUKEŠ, Milan. Mezi karnevalem a snem: shakespearovské souvislosti. Praha: Divadelní ústav, 2004. ISBN 80-7008-158-9.

ROUBAL, Jan, KOVALČUK, Josef, ed. a MOTAL, Jan, ed. Divadlo jako neodhozený žebřík: texty o autorském, alternativním a studiovém divadle. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-085-2.

Doporučená literatura:

ALLAIN, Paul, HARVIE, Jen. The Routledge Companion to Theatre and Performance. London: Routledge, 2014. ISBN 978-0415636315.

CIHLÁŘ, Ondřej a DVOŘÁK, Jan, ed. Nový cirkus: s doslovem O atribuci divadlu od Jana Dvořáka. Praha: Pražská scéna, 2006. ISBN 80-86102-55-6.

KUBÁK, Ivo Kristián et al. Imerzivní divadlo a média = Immersive theatre and media: Golem: Meyerink, Štvanice, Cube. Překlad Valerie Talacko. Praha: Pražská scéna ve spolupráci s Tygr v tísni, z.s., a s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2015. ISBN 978-80-86102-94-8.

PAVIS, Patrice. The Routledge Dictionary of Contemporary Theatre and Performance. London: Routledge, 2016. ISBN 978-1138854352.

ŽIŽKA, Tomáš, ed. a SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. Art of place: creation from space: the study and practice of site specific performance in the Czech Republic. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-298-5.

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Nejméně 80% účast a aktivní práce v hodině, včetně návštěvy všech vybraných inscenací (nejméně 3) 50 %.

Průběžné písemné práce v zadaném žánru (nejméně 3) 30 %.

Konstruktivní kritické zhodnocení prací ostatních studentů 20 %.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)

16:00–17:30
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů