Seminář kritiky 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKK5 ZK 4 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila HRDINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1/ Pěstovat u studentů schopnost analytického pohledu na zhlédnuté představení a to kritickým rozborem všech složek tvořících divadelní inscenaci (se zvláštním důrazem na herecký projev), tak i schopnost kvalitního plnohodnotného vyjádření kritického názoru na zhlédnuté představení formou ústní i písemné recenze.

2/ Vést studenty k samostatnému úsudku a kritickému myšlení vztahujícímu se nejen k jednotlivým inscenacím, ale i k celku divadelního umění.

3/ Vést studenty k maximální orientaci v současném domácím i světovém divadelním dění.

Forma studia

Diskuse, analýza textů, analýza záznamů divadelních představení či filmů, návštěva divadelních představení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu; student by měl mít absolvovány předměty Seminář kritiky 1-4.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je pochopení smyslu kritiky jakožto součásti divadelního (jevištního) díla, jakožto jeho reflexe nezbytné pro další rozvoj divadelního umění.

Osnova

1/ Kritika jako odborné posouzení díla.

2/ Objektivita a subjektivita kritiky.

3/ Osobnost kritika a východiska k odbornému posuzování jevištního díla.

4/ Struktura textu kritiky a „žánry“ kritiky v souvislosti s jejím konkrétním určením (deník, odborné periodikum, rozhlas, internet, festival...).

5/ Umění popisu hereckého výkonu a východiska k jeho posouzení.

6/ Exkurz do historie české divadelní kritiky a tvorby nejvýznamnějších osobností.

Doporučená nebo povinná literatura

Za studijní materiály jsou tedy pokládána především souborná díla významných kritických osobností českého divadla (samotnému obsahu předmětu neexistuje vyhovující souhrnná práce), následující výčet je jen orientační:

Neruda, Jan: Kritické spisy, Praha, 1909 -1911

Mikovec, F. B.: Pražská Thálie kolem 1850, Praha, 2010

Šalda, F. X.: Kritické projevy 1 - 13, Praha, 1949-83

Vodák, Jindřich: Kritické dílo, zvláště pak sv. 4 Shakespeare, Praha, 1950

Tille, Václav: Kouzelná moc divadla, Praha, 2008

Kraus, Karel: Divadlo ve službách dramatu, Praha, 2001

Machonin, Sergej: Šance divadla, Praha, 2005

Lukeš, Milan: Divadlo našeho věku, Praha, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet i zkouška jsou udělovány především na základě aktivní práce v průběhu celého semináře, dalším nezbytným předpokladem udělení kreditu je vypracování písemné práce (a její obhájení formou diskuse), případně absolvování testu hodnotícího studentův rozhled a orientaci v současném divadelním dění i jeho schopnost písemného projevu (včetně testu pravopisu a gramatiky českého jazyka).

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
HRDINOVÁ R.
11:00–12:30
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:00–12:30 Radmila HRDINOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů