Seminář německého dokumentárního politického divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SNP0 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studující s německýmdokumentárním politickýmdivadlem a dramatem, s jeho hlavními historickými vývojovými liniemi i současnou podobou, a to jak četbou, formou referátů, shlédnutím ukázek záznamů inscenací, tak ve vzájemné diskusi a prezentací při závěrečném kolokviu.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Historie německojazyčného dokumentárního divadla a dramatu:

  1. Karl Kraus a jeho Poslední dny lidstva jako dokument 1. světové války, apokalyptická vize i biblické podobenství,
  2. Politické divadlo Erwina Piscatora: divadlo jako forma agitace.
  3. Před dokumentárním dramatem (B. Brecht – naučné hry, Berliner Ensemble, návrat E. Piscatora do Německa, fenomén studentského divadla).
  4. Německé dokumentární drama 60. let jako dobový žánr: reflexe 2. světové války, otázka osobní zodpovědnosti a Vietnam: P. Weiss, H. Kipphardt, R. Hochhuth, F. Hochwälder.
  5. Formy současného politického dokumentárního divadla (skupiny a tvůrci vzešlí z giessenského Institutu pro aplikovanou divadelní vědu): Rimini Protokoll – od Marxova Kapitálu po publikum jako aktéra.
  6. She She Pop – obraz otců a matek jako obraz poválečné generace.
  7. René Pollesch – divadlo jako politické dada, vývoj multimediální Polleschovy poetiky, odborná literatura v rámci divadelních projektů jako „třetí text“.
  8. Občanská scéna (Bürgerbühne des Staatsschauspiel Dresden: Clemens Bechtel Moje akta a já) + další Občanské scény v Německu – práce s experty všedního dne na pomezí autenticity a divadelnosti.
  9. Maxim Gorki Theater – problematika menšin jako téma a divadelní estetika: profesionální aktéři jako experti: válka v bývalé Jugoslávii, uprchlická krize, koexistence arabského světa a Izraele - práce izraelské režisérky Yael Ronen s autentickým svědectvím a herectvím.
  10. Milo Rau: tvůrce dokumentárního divadla pracující s multimediálními prostředky, filmovým dokumentem, autentickým vyprávěním i fikcí – uprchlická krize, občanská válka v Africe; bilanční sebevražda rodiny atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Hry:

Povinná literatura:

Články:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Studující odevzdá seminární práci – analýzu inscenace, hry, analýzu tvorby konkrétního fenoménu dokumentárnbího divadla: autora, režiséra, tvůrce, skupiny, divadla atd. v rozsahu 5 ns; v průběhu kurzu se aktivně účastní diskuse a plní průběžně zadané úkoly (četba odborných a divadelních textů, sledování záznamů inscenací, krátké referáty); požadovaná účast 75% (max. 3 absence).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
AUGUSTOVÁ Z.
14:30–16:00
(paralelka 1)
1. výuka začne 10.10.2022
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:30–16:00 Zuzana AUGUSTOVÁ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 10.10.2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů