Seminář teorie divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STE1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit studenty s impulsy tzv. Druhé divadelní reformy, v českém prostředí pak zohlednit specifický fenomén studiových divadel a přínos těchto hnutí k rozvoji divadelního jazyka, a to jak v kontextu celého divadelního umění, tak i ve specifické modifikaci v oblasti divadla loutkového.
  2. Seznámit studenty se znovuobjevováním mýtické a rituální podstaty divadelního aktu.
  3. Upozornit studenty na výraznou proměnu divadelní metaforiky v šedesátých letech (znovuobjevování metaforických postupů meziválečné avantgardy) a postupné ovlivňování divadelního jazyka masmédii.
  4. Cílem pak je rozšiřovat a prohlubovat schopnost studentů orientovat se v problematice divadelní teorie v souvislosti s vývojem současného divadla, schopnost aplikovat teoretická postupy i na divadla malých forem, schopnst porozumět specifičnosti loutkového divadla.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů, analýza záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Druhá divadelní reforma.
  2. V českém prostředí specifický fenomén studiových divadel.
  3. Přínos těchto hnutí k rozvoji divadelního jazyka, a to jak v kontextu celého divadelního umění, tak i ve specifické modifikaci v oblasti divadla loutkového.
  4. Znovuobjevování mýtické a rituální podstaty divadelního aktu.
  5. Proměna divadelní metaforiky (znovuobjevování metaforických postupů meziválečné avantgardy) a postupné ovlivňování divadelního jazyka masmédii.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud Antonin: Divadlo a jeho dvojenec

Barba Eugenio, Savarese Nicolas: Slovník divadelní antropologie

Brook Peter: Prázdný prostor

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Císař Jan: Teorie herectví loutkového divadla

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Etlík Jaroslav: Termíny k dohodnutí

Grotowski Jerzy: K chudému divadlu

Honzl Jindřich: K novému významu umění

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Pavis Patrice: Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: Divadelní věda či performance studies?

Svět a divadlo (časopis, ročníky 1990-2011)

Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
14:00–15:30
(paralelka 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Jaroslav ETLÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů