Seminář teorie divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STE2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Východiskem přednáškového cyklu je - kromě shrnutí přínosu strukturálně - sémiotické školy české divadelní teorie - podrobně představit posluchačům nové, čili současné, koncepty reflexe divadelní tvorby v tuzemském i zahraničním kontextu.
  2. Obrátit pozornost posluchačů k mezinárodnímu kontextu divadelní teorie, tj. k teoretickým konceptům R. Barthese, M. de Marinise, J. Altera, A. Ubersfeldové, P. Pavise, H.T. Lehmanna, E. Fischerové-Lichte, a dalších. Tento mezinárodní kontext tvoří rámec, v němž se výklad problematiky současného teatrologického myšlení odehrává.
  3. Seznámit studenty s úsilím překonávát východiska strukturálně - sémiotické školy v současné teatrologii: postdramatické divadlo (Lehmnann), performativní projevy v divadle, estetika performance (Fischerová-Lichte, Roselt), ontologické prvky divadelního aktu, důraz na jeho procesuální povahu (Etlík, Roubal).

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů, analýza záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Antropologická podstata divadla.
  2. Rituál a divadlo.
  3. Sémiotické aspekty divadelního aktu.
  4. Performativita v divadle.
  5. Ontologické a noetické momenty divadelního aktu.

Doporučená nebo povinná literatura

Barba Eugenio, Savarese Nicolas: Slovník divadelní antropolgie

Peter Brook: Nitky času

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Člověk v situaci

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Pavis Patrice: Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: Divadelní věda či performance studies?

Roubal Jan: Představení jako kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischerové - Lichte a trochu i jinde

Svět a divadlo (časopis, ročníky 1990-2011)

Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Schechner Richard: Performancia, teória, praktiky, rituály

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu odevzdáním písemné reflexe, kterou posluchač vypacuje na téma určitého divadelně teoretického problému. Hodnocení pokračuje následně ústní zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
15:30–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:30–17:00 Jaroslav ETLÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů