Současné divadlo Západní kultury 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SZD2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX PELECHOVÁ, Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ, Marcela MAGDOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit posluchače se současnou evropskou divadelní, resp. dramatickou tvorbou, a to zejména s tou, která vychází z jiných principů než divadelní kultura středoevropská, resp. česká, a je proto současnou českou dramaturgií opomíjena. Důraz je kladen zejména na práci s texty, které se vymykají tradičním dramatickým kategoriím a jsou tedy obtížně uchopitelné nástroji klasické dramaturgické analýzy; nedílnou součástí semináře je tedy i reflexe odlišného vnímání dramatičnosti, resp. divadelnosti, v různých (evropských) kulturách.

Forma studia

Diskuse, referáty, řízený dialog, analýza záznamů inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu. Doporučuje se absolvování předmětu Dějiny divadla II 2.

Obsah kurzu

Obsahem semináře je především analýza dramatických textů, které vznikly v posledních dvaceti letech a na nichž je možné ukázat specifické směřování té či oné (jazykové) divadelní kultury. Studenti se dále seznamují s významnami osobnostmi současné zahraniční divadelní režie i s fungováním divadelní instituce jako takové v jednotlivých zemích; vedle bezprostřední individuální zkušenosti se zahraničním divadlem využívá videozáznamů, cizojazyčných dramatických textů a samozřejmě textů existujících v českém překladu.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Brockett, Dějiny divadla

D. Jobertová, Když mluvit znamená jednat

J. Hančil, Royal Court Theatre a divadlo dramatických autorů

A. Sierz, In-Yer-Face Theatre: British Drama Today

L. Jiřička, Identita v době otřesu

A. Aronson, Avant-garde American Theatre

Z. Augustová, Thomas Bernhard: monografie

B. Schnelle, Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu

K. Bohadlová et. al., Hořký život: antologie současné italské prózy a dramatu

Specializovaná literatura na dané jazykové oblasti:

Články v odborných periodicích (SAD, Disk, Divadelní noviny)

Univerzitní práce (bakalářské, magisterské, doktorské)

Studie otištěné ve sbornících (např. FF MU)

Cizojazyčná literatura (např. Michel Vinaver, Le Compte-rendu d´Avignon atd.)

Divadelní hry: výběr konkrétních textů probíhá na počátku každého semestru).

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K225
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
JOBERTOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Daniela JOBERTOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů