Teorie divadla – K sémiotice divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TDK0 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v tzv. sémiotice druhého dechu a problémech, které přináší:

Forma studia

Přednáška se seminářem.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Teorie divadla I. 1 a I. 2.

Obsah kurzu

Přednášky předmětu plynule navazují na první ročník a pokračují v prohlubování problematikydivadelní teorie o souvislosti, které do teoretického myšlení přinášejí nejnovější vývojové trendy současného divadla.

Cyklus tak logicky zahrnuje nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí užívané metodologické i kognitivní nástroje, včetněodlišné terminologie. Cílem přednášek je tedy uvedení posluchačů do pokročilejšíproblematiky divadelní teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-67-6.

ELAM, Keir. The semiotics of theatre and drama. London: Methuen, 1980. ISBN 0-416-72060-9.

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení. Divadelní revue 10, 1999, č.1, s. 3-30.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

FISCHER-LICHTE, Erika. The Semiotics of Theater. Bloomington: Indiana University Press, 1992. ISBN 0-253-32237-5.

OSOLSOBĚ, Ivo. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Praha: Supraphon, 1974.

OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika divadla. [Brno]: “G”, 1992. ISBN 8090111203.

OSOLSOBĚ, Ivo. Principia parodica, totiž, Posbírané papíry převážně o divadle. Ed. Jaroslav Etlík. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-082-0.

SCHECHNER, Richard. Performancia: teórie, praktiky, rituály. Bratislava: Divadelný ústav Bratislava, 2009. ISBN 9788089369119.

STEINBECK, Dietrich. O struktuře, ontologii a identitě divadelního uměleckého díla. In: ROUBAL, Jan, ed. Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní Ústav, 2005, s. 3-10. ISBN 80-7008-189-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% účast na přednáškách, aktivní účast na přednáškách, závěrečná zkouška.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
16:30–18:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:00 Jaroslav ETLÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů