Teorie médií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TMD0 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem jednosemestrálního předmětu Teorie médií je seznámení studentů se základy teorie médií v kontextu divadelní teorie, tj. s důrazem na vymezení specifické mediální povahy divadla a jejího následného srovnání s jinými mediálními oblastmi.

Seminář navazuje a rozvíjí poznatky z páteřního šesti-semestrálního kurzu Teorie divadla.

Tematické okruhy:

  1. Pojem médium, medialita.
  2. Média ve věku technické reprodukovatelnosti uměleckého díla (Benjamin).
  3. Mediálně-technologický determinismus (McLuhan).
  4. Záznamovost a nezáznamovost jako systémový rys jednotlivých médií.
  5. Mediální povaha obrazu, fotografie a filmu.
  6. Mediální povaha divadla a zdroje “mediálního myšlení v české teorii divadla”.
  7. Dichotomie umění-skutečnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. s. 17-47.

DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění, 2010. ISBN 978-80-87108-16-1.

FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.

FORET, Martin (ed). Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN: 978-80-244-2023-3.

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-2961-2.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN: 80-207-0296-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů