Vizualita v současném umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VVU1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka

Forma studia

Seminář s diskusí nad vybranými díly a zadanými texty.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost analýzy a reflexe.
  2. Schopnost četby anglicky psaných oborových textů.

Obsah kurzu

Jednosemestrální kurz Vizualita v současném umění se zaměřuje na dynamickou oblast visual studies a seznamuje studenty s tzv. vizuálním obratem, jeho teoretickými východisky i praktickými projevy v současném umění a šířeji i každodenním životě. Věnuje se proměňujícímu se vztahu textu a obrazu a na vybraných příkladech vizuální reprezentace představuje rozdílné kritické diskurzy, způsoby jejich uplatňování a důsledky, které přinášejí pro uměleckou tvorbu i její recepci.

Tématické okruhy kurzu:

  1. Vizuální kultura a vizuální reprezentace.
  2. Vizualita, tradiční a nová média.
  3. Vizualita a diváctví.
  4. Vizualita a feminismus.
  5. Vizualita a transkulturalismus.
  6. Vizualita a moc.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Bendová, Helena a Strnad, Matěj (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.

Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.

Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010.

Mirzoeff, Nicholas (ed.). The Visual Culture Reader. London a New York: Routledge, 2002.

Mitchell, W. J. T. Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016.

Oates-Indruchová, Libora. Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.

Sturken, Marita a Cartwright, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York: Oxford University Press, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskusí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (100 % klasifikace). Aktivní účast na hodinách a průběžná příprava na ně.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BRYCHTA L.
12:30–14:00
(paralelka 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:30–14:00 Lukáš BRYCHTA Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů