Analýza a interpretace - Seminář k dějinám filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFAI ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Sylabus:

  1. 3.10. David Čeněk: Šoa (1985, Claude Lanzmann), Bez slunce (1982, Chris Marker)
  2. 10.10. Tereza Czesany Dvořáková: Erotikon (Gustav Machatý 1929)
  3. 17.10. David Čeněk: Cesta na Měsíc (Georges Méliès, 1902), Andaluský pes (r. Luis Buñuel, 1928)
  4. 31.10. Tereza Czesany Dvořáková: Daleká cesta (Alfréd Radok, 1949)
  5. 7.11. Jindřiška Bláhová: The Kid (Charlie Chaplin, 1921) + Chaplin přistěhovalcem (The Immigrant, 1916), Východ slunce (F. W. Murnau, 1927)
  6. 14.11. Stanislava Přádná: Rašomon (Akira Kurosawa, 1950); 8 ½ (Federico Fellini, 1963); Persona (Ingmar Bergman, 1966)
  7. 21.11. Stanislava Přádná: Obchod na korze (Ján Kadár, Elmar Klos, 1965)
  8. 28.11. Jindřiška Bláhová: Taxikář (Martin Scorsese, 1976), E. T. Mimozemšťan (Steven Spielberg, 1982)
  9. 5.12. Stanislava Přádná: Romance pro křídlovku (O. Vávra, 1966)
  10. 12.12. Stanislava Přádná: Solaris (Andrej Tarkovskij, 1972)

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková , Ph. D.

PhDr. David Čeněk

Seminář je určen především pro studenty, kteří se připravují na zkoušku z Dějin světového i českého filmu. Cílem je představit různé přístupy k přípravě analytické části zkoušky. Očekávaným výstupem je písemná analýza 2 filmů v rozsahu maximálně 2 normostran/1 analýza, která má studentovi pomoci vyzkoušet si vhodné přístupy k interpretaci. Podmínkou je také, aby alespoň jeden z filmů byl ze seznamu filmů k dějinám světového filmu. Výběr filmů konzultuje s příslušným vyučujícím. NENÍ POVOLENO ANALYZOVAT FILMY, KTERÉ JSOU OBSAHEM PŘEDNÁŠKY! Pokud si student vybere filmy spadající do tematických okruhů, jejichž garanty jsou různí vyučující, je třeba se obrátit na koordinátora kurzu (D. Čeněk).

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů