Trendy poválečné americké kinematografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFAK ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty detailně s vybranými hlavními trendy poválečné americké kinematografie s důrazem na propojení filmové estetiky, stylu a trendů s ekonomickým, politickým, průmyslovým a společenským kontextem. Studenti vedle získání hlubšího povědomí o situaci v americkém filmu 40. až 60. let budou zároveň prohlubovat své analytické a kritické schopnosti.

Sylabus:

Přednášky (Povinné texty budou nahrány v SIS u předmětu)

  1. Záblesky temnoty: Film noir a mužské melodrama

Texty: Henry Jenkins: “Historical Poetics”. In: Joanne Hollows – Mark Jancovich (eds), Approaches to Popular Film. Manchester University Press, 1995, s. 100-117.

James Naremore: „The History of an Idea“. in: More Than Night. Film Noir in its Contexts. Uni of California Press, 2008. s. 9 - 40.

Projekce: Pojistka smrti (1944, Billy Wilder)

Domácí projekce: Obnažené město (1948)

  1. Rudá hrozba: Anti-komunistické filmy a studená válka

Texty: Thomas Doherty: Hollywood Agit-prop. the Anti-communist Cycle, 1948-1954. In. Journal of Film and Video, vol. 40, no. 4, 1988, s. 15-27.

Jindřiška Bláhová: A Merry Twinkle in Stalin's Eye. Eric Johnston, Hollywood, and Eastern Europe. Film History, vol. 22. no. 3, 2010, s. 347-359.

Projekce: I Was a Communist for the FBI (1951)

  1. Monstra z vesmíru: poválečná sci-fi

Text: Mark Jancovich: Alien Forms: horror and science fiction in the 1950s. In: Rational Fears. American Horror in the 1950s. Manchester Uni Press, 1996, s. 10-34.

Projekce: Den, kdy se zastavila Země (1951)

Domácí projekce: The Thing From Antother World (Věc, 1951)

  1. Hollywood Goes to Party: zrod teenagera, exploatace a filmy pro mladé

Text: Thomas Doherty: The Teenage Marketplace. In: Teenagers and Teenpics. The Juvenalization of American Movies in the 1950s. Temple Uni Press, 2002, s. 32-53

Projekce: The Beach Party (1955)

Domácí projekce: Rebel bez příčiny (1956)

  1. Historický epos a zrod blockbusteru

Texty: James Russel, Big-Theme Films. Epics in the Roadshow Era. In: The Historical Epic and Contemporary Hollywood. Continuum, 2007, s. 23-48.

Sheldon Hall - Steve Neale: „New-Era Economics and Aesthetics“. In Epics, Spectacles and Blockbusters. Wayne State Uni Press, 2010, s. 155-158

Projekce: Samson a Dalila (1949)

Domácí projekce: Desatero přikázání (1956)

Poznámka: promítané filmy se mohou změnit.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Anotace:

Dějiny poválečné americké kinematografie se tradičně píší jako období jedné velké změny. Změnil se systém, změnila se publika, změnil se vztah politické reprezentace k Hollywoodu, změnila se regulace filmů, stejně jako způsob jejich uvádění. Jak se ale takové konkrétní změny promítly do podoby filmů? Do typů snímků, které vznikaly, do příběhů, které vyprávěly, do jejich stylu, do způsobu, jakým se jejich autoři snažili oslovit publika? Přednáška kombinovaná se semináři se v šesti blocích zaměří na šest vybraných trendů v americké poválečné kinematografii – film noir, cyklus anti-komunistických filmů, sci-fi, nezávislou produkci AIP (exploatace), filmy pro mladé a artový film. Jednotlivé trendy budou vždy vztaženy ke konkrétní proměně. Analýza filmů koncipovaná jako „studie problému“ tak bude vždy vypovídat nejen o filmech samotných, ale i o širších průmyslových, kulturních, společenských a politických podmínkách. <br>

<br>

Předmět se koná 1x za 14 dní v pondělí v následujících termínech: 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12.

Součástí předmětu je účast na modulu Approaches to Classical Hollywood History (14. – 16. 11.) prof. Richarda Maltbyho

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou ke splnění předmětu je odevzdání tří esejí v rozsahu 2NS věnovaných jednotlivým probíraným tématům. Studenti budou eseje odevzdávat průběžně během konání předmětu.

Termíny odevzdání:

  1. esej 6. 11, do 20.00
  2. esej do 4. 12 do 20.00
  3. esej 18. 12. do 20.00

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů