Coming Attraction: Filmový marketing a distribuce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFCA ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu získá student zevrubnou znalost funkcí, zákonitostí a pozice distribuce ve filmovém průmyslu a kultuře šířeji, včetně způsobů, jakými je distribuce propojená s ostatními segmenty kinematografie a jak je schopná nejen vytvářet a propagovat významy či formovat kulturní kapitál, ale i vytvářet nové trhy a publika. Student si zároveň osvojí teoretické koncepty spojené s distribucí a marketingem, stejně jako bude vybaven základními nástroji k jejich analýze. Přednáška je určena nejen studentům filmové vědy, ale i dalším se zájmem o audiovizuální kulturu.

Sylabus:

  1. Úvod – distribuce: pozice, funkce, významy

Co a k čemu je filmová distribuce? Historické chápání distribuce. Její postavení v rámci životního cyklu filmu a základní funkce – vytváření významů, trhů, publik.

Povinné texty:

Drake, Philip, ‘Distribution and Marketing in Contemporary Hollywood’ in Paul McDonald and Janet Wasco (eds), The Contemporary Hollywood Film Industry (London: BFI, 2008), s. 63-82.

Staiger, Janet, ‚Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů. Úvahy o dějinách a teorii filmové reklamy‘, Iluminace vol. 18, č. 4 (2006), s. 17-47.

Projekce: Matinee (1993, Joe Dante, 99 min)

  1. Marketing – konceptualizace marketingu a narativní obraz

instituce vs. text, metody a složky (PR, publicity), praxe a nástroje (plakáty, trailery, press kity etc.) vytváření narativního obrazu filmu, diskurz a intertextualita

Povinné texty:.

Dyer, Richard, ‘Stars as Specific Images’ in Stars (London: BFI, 1998), s. 60-83.

Kernan, Lisa, Coming Attractions, Reading American Movie Trailers (University of Texas Press, 2004), s. 1-24.

Projekce: Hořící keř (2013, A. Holland, 1. díl)

Domácí projekce: Titanic (1997, James Cameron)

  1. Strukturovaná polysémie a high concept

Vnitřní fungování marketingové logiky, fragmentace filmů na rovině marketingu a dva základní teoretické přístupy – strukturovaná polysémie vs. high concept, specifické oslovování publik, lež a sebe-reflexivita jako legitimní koncepty marketingu

Povinné texty:

Wyatt, Justin, ‘A Critical Redefinition: the Concept of High Concept’, in High Concept, Movies and Marketing in Hollywood (Texas University Press, 1994), s. 1-22.

Austin, Thomas, ‘Gone with the Wind with Fangs’: Genre, Taste and Distinction in the Assembly, Marketing, and Reception of Bram Stoker’s Dracula’ in Steve Neale (ed): Genre and Contemporary Hollywood (London: BFI Publishing, 2006), s. 295-307.

Projekce: Flashdance (1983, Adrian Lyne)

Domácí projekce: Bram Stoker's Dracula (F.F. Coppola, 1992)

  1. Synergie

Marketing a vytváření přidružených trhů (tie-ins), cross-promotion a vztah k dalším sférám nabízejícím rozšíření exploatace filmu

Povinné texty:

Maltby, Richard, ‘The Pursuit of Synergy’, in Hollywood Cinema (Blackwell Publishing, 2003), s. 205-212.

Projekce: Želvy Ninja (1990, 103 min)

Domácí projekce: Jurský park (1993, Steven Spielberg)

  1. Marketing a (sub)kulturní kapitál

Marketing jako nástroj k vytváření (sub)kulturního kapitálu (festivaly, artové kino, půlnoční filmy, nezávislé filmy, národní kinematografie...etc.), různé kanály pro vytváření kulturního kapitálu a specifických publik. Rozdílné typy filmů a rozdílné typy infrastruktury.

Povinné texty:

Jancovich, Mark – Joanne Hollows, ‘Popular film and Cultural Distinction’ in Approaches to popular culture (Manchester University Press, 1995), s. 1-14.

Perren, Alisa, „Sex, Lies and Marketing: Miramax and the Development of the ‘Quality Indie’ Blockbuster,” Film Quarterly vol. 55, no. 2 (2001), s. 30-39.

Klinger, Barbara, „Současný cinefil, filmové sběratelství v éře po videu“, Iluminace vol. 17, č. 3 (2005), s. 83-103.

Projekce: Půlnoc v Paříži (2001, Woody Allen)

Domácí projekce: sex, lži a video (1989, Steven Soderbergh)

  1. Marketing a tvorba nové identity

Strategie spojené s vytvářením nové identity filmu jako rebranding, pře-žánrování (re-genrefication), či repackaging, v souvislosti s dovozem/vývozem, umístěním na jiné trhy, v jiné době či politickém kontextu, adresované jinému publiku než v zemi původu

Povinné texty:

Betz, Mark, ‘Art, Exploitation, Underground’, in M. Jancovich-A. Lázaro Reboll-J. Stringer-A. Willis (eds), Defining Cult Movies. The Cultural Politics of Oppositional Taste (Manchester: Manchester University Press, 2003), s. 202–222.

Richard Nowell, „Where Nothing is off Limits“: Genre, Commercial Revitalization, and the Teen Slasher Film Posters of 1982–1984.“ Post Script30, č. 2 (2011), s. 46–61.

Domácí projekce: Tmavomodrý svět (2001, Jan Svěrák)

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Distribuce je tradičně ve stínu filmové produkce, přestože patří ke klíčovým článkům „životního cyklu“ každého filmu. Příběhy režisérů a hvězd přitahují standardně větší pozornost než příběhy mediálních kampaní a distribuční strategie nadnárodních korporací. Distribuce je převážně považovaná za „nejnudnější“ část filmového průmyslu, o jejímž fungování filmoví historici vědí stále nejméně. Distribuce je ale podstatně víc než jen „kanál“ na doručení audiovizuálního obsahu. Je prostorem, kde se soustředí, jak podotýká Douglas Gomery, největší moc filmového průmyslu. Právě různým podobám zmíněné moci se bude předmět věnovat v šesti zacílených přednáškách kombinovaných se seminářovými diskusemi a projekcemi. Zaměří se na distribuci a marketing jako na oblasti filmového průmyslu (a dějin kinematografie), jež mají zásadní vliv a) na výrobu filmů, b) ekonomické a ideologické rozvahy producentů, c) jak filmy přijímají diváci, d) na vytváření filmového kánonu, e) vytváření publik či f) „narativního obrazu“ filmu ve veřejném diskurzu. Distribuce a marketing jsou tak principiálně brány jako nástroje schopné vytvářet symbolické hodnoty i významy i generovat trhy pro jednotlivé filmy.

Přednášky, cvičení, projekce

Termíny výuky: pondělí (1x14 dní)

9.10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4.12., 18. 12.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura

Austin, Bruce A. (ed.), Current Research in Film: Audience, Economics, and Law. Volume 1 (New Jersey: Ablex 1985).

Austin, Thomas, Hollywood, Hype and Audiences: Selling and Watching Popular Film in the 1990s (Manchester University Press, 2002).

Bourdieu, Pierre, ‘Introduction’ in Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge, Mass: Harvard University Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1984), s. 3-9.

Elsaesser, Thomas. ‘Film Festival Networks. The New Topographies of Cinema in Europe’, in European Cinema, Face to Face with Hollywood (Amsterdam: Amsterdam Uni Press, 2005), s. 82-107.

Higson, Andrew, ‘The Concept of National Cinema’, Screen vol. 30, no. 4 (1989), s. 36-47.

Johnson, Derek, ‘Cinematic Destiny: Marvel Studios and the Trade Stories of Industrial Convergence.’ Cinema Journal vol. 52, no.1 (2012), s. 1-24.

Lobato, Ramon – Ryan, Mark David, ‘Rethinking genre studies through distribution analysis: issues in international horror movie circuits’, New Review of Film and Television Studies vol. 9, no. 2 (2011), s. 188-203.

McDonald, Paul, ‘Miramax, Life is Beautiful, and the Indiwoodization of the foreign-language film market in the USA’, New Review of Film and Television Studies vol. 7, no. 4, (December 2009), s. 353-375.

Hall, Sheldon, ‘Selling Religion: How to Market a Biblical Epic’, Film History vol. 14, no. 2 (2002), s. 170-185.

Wyatt, Justin, ‘Maintenance Marketing: Selling through Music and Product’, in High Concept (Texas University Press, 1994), s. 133-154.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou zkoušky je

Účast na přednáškách/seminářích

Znalost povinných textů.

Participace na seminářích a cvičeních.

Odevzdání dvou analytických textů - oba o rozsahu 3N -, které budou zpracovávat jednu ze dvou až tří zadaných otázek.

První text student odevzdá po prvních třech přednáškách do 13. 11. 2017 (do 20.00).

Druhý text pak do 1. 1. 2018 (do půlnoci).

Způsob odevzdání: e-mailem: jindriska.blahova(at)ff.cuni.cz

Formát: PDF

Penalizace pozdního odevzdání:

Do 24 hodin po deadlinu – půl stupně dolů

Mezi 24 a 48 hodinami po deadlinu – jeden stupeň

Mezi 48 a 72 hodinami po deadlinu – jeden a půl stupně

Mezi 72 a 96 hodinami – 2 stupně

Více než 96 hodin po deadlinu – nesplnil/a

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů