Český film 70.-90. let

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFCF ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení posluchačů s vybranými tématy z dějin české kinematografie.

Hlavní tematické okruhy:

Kultura v ČSR 70. a 80. let: stagnace mainstreamu a příklon k alternativě;

Normalizace a konsolidace české kinematografie;

Osud osobností nové vlny, (ne)nástup nových generací 70. a 80. let;

Hraný film 70. a 80. let: žánrové modely diváckého filmu, prorežimní propaganda, výjimečné projekty, cenzorské zásahy;

Dokumentární film 70. a 80. let;

Krátký, animovaný, studentský, experimentální a amatérský film;

Proměna distribuce a diváctví v 80. letech, příklad hnutí filmových klubů;

Postupná proměna situace v českém filmu druhé poloviny 80. let;

Transformace české kinematografie po roce 1989: legislativa, finanční zdroje, instituce;

Hraný film 90. let: návraty klasiků, exploatační film, fenomén chcípáckých filmů

Dokumentární filmy po roce 1989;

Animovaný, studentský a experimentální film 90. let.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková , Ph. D.

ANOTACE

Přednáškový cyklus je tematicky blízký předmětu Český film C, který byl na katedře filmových studií vyučován do loňského akademického roku. Na rozdíl od skupinově vyučovaného páteřního kurzu však nabídne osobnější a intimnější interpretaci vývoje českého filmového průmyslu a české filmové tvorby od nástupu normalizace až po dokončení transformace české kinematografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Aleš Danielis, Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace 19, 2007, č. 1 (65), s. 53-104

Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov Praha: Academia 2011.

Iluminace 9, 1997, č. 1 – tematické číslo věnované normalizaci v československé kinematografii.

Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2000 (vybrané kapitoly).

Jiří Purš: Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: ČSFÚ 1985.

Jaromír Blažejovský: Normalizační film. Cinepur 2002, č. 21.

Robert Buchar: Sametová kocovina. 2001 odysea české Nové vlny. Brno: Host 2001.

Marie Barešová, Marie – Tereza Cz Dvořáková: Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017.

Cinepur 85 (leden 2013): téma Transformace kinematografií regionu střední Evropy po roce 1989.

Lucie Česálková (ed.): Generace Jihlava. Brno: Větrné mlýny 2014.

Český hraný film IV-VI, 1961-1993. Praha: NFA 2004-2010.

Jan Čulík: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host 2007.

Edgar Dutka: Scenáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. Praha: NAMU 2012 (3. vyd.).

Andrej Halada: Český film devadesátých let. Praha: NLN 1997

Jan Lukeš: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart 2013.

Jan Poš: Výtvarníci animovaného filmu. Praha: Odeon 1990.

Luboš Ptáček (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2000.

Lukáš Skupa: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA 2016 /kapitoly po r. 1969/.

Andrej Stankovič: Co dělat, když Kolja vítězí? Praha: Triáda 2008.

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: ČSFÚ 1983.

Jiří Purš: Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: ČSFÚ 1985.

Audiovizuální a on-line zdroje ke studiu:

Rozmarná léta českého filmu (Petr Vachler – Jan Slavík, 2010) /dostupné na webu ČT/

Těžká léta československého filmu 1969-1989 (Jan Stehlík, 2011) /dostupné na webu ČT/

Uvnitř Vnitra (Josef Císařovský, 2007) /dostupné na webu ČT/

www.filmovyprehled.cz

Dále doporučeno:

Petr Kopal (ed.): Film a dějiny. Praha: 2005-2017 (vybrané kapitoly).

Paulina Brenová: Zelinář a jeho televize. Praha: Academia 2013.

Pavel Kolář, Michal Pullmann: Co byla normalizace?: Studie o pozdním socialismu. NLN - ÚSTR 2017

Vladimir 518 a kol., Kmeny 0. Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Praha: Bigg Boss & Yinachi 2013.

Zpráva o české kinematografii. Praha: OHSP/OMA MK ČR 199X-2010 (knihovna NFA, web mkcr.cz aj.).

Filmová ročenka. Praha: NFA 1992 – 2000.

Paulina Bren: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013.

Petr A. Bílek: James Bond a Major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007.

Petr A. Bílek, Blanka Činátlová (eds.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

Jan Žalman: Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. Praha: Národní filmový archiv 1993.

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška: písemná část (vědomostní test) + ústní pohovor. Prokázání znalostí promítaných filmů a literatury.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů