Čtení k filmovým teoriím A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFCT Z,ZK 6 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Sylabus:

11. 10. 2016 - Co je to teorie? (bez semináře) - KS

18. 10. 2016 - Počátky filmové esejistiky zejména ve Francii - KS

25. 10. 2016 - MODUL TEORIÍ MÉDIÍ - VÝUKA SE PŘESOUVÁ TAM

1. 11. 2016 - Rozvoj francouzského myšlení o filmu, po roce 1919 - KS

8. 11. 2016 - Psychologické a uměnovědné přístupy - PSz

15. 11. 2016 - Výmarská teorie - KS

22. 11. 2016 - výuka se nekoná

29. 11. 2016 - výuka se nekoná

6. 12. 2016 - Formalismus, filmová montáž v sovětské teorii - KS

13. 12. 2016 - Jak to bylo u nás? - PS

20. 12. 2016 - Strukturalismus a film - PS

3. 1. 2017 - Film mezi médií (seminář: prezentace) - KS + PSzcz

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph. D.

Anotace:

Seminář doplňuje jednotlivé přednášky z Dejin filmových teorií o aktivní práci s konkrétními texty, které se vždy vztahují k jednotlivým obdobím. Schopnost kritického čtení umožňuje studentům osvojit si znalosti dějin myšlení o filmu, lépe pracovat s teoretickými koncepcemi a abstrahovat jednotlivé pojmy, které se v textech objevují. Seminář vyžaduje aktivní práci a pravidelnou přípravu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jednotlivé texty jsou k nalezení na moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2866 (heslo „teorie“)

Abel, Richard: French Film Theory and Criticism. Volume I.: 1907-1929. Princeton University Press, 1988.

Aitken, Ian: European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Indiana University Press2002.

Anděl, Jaroslav – Szczepanik, Petr: Stále kinéma: Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950.NFA: Praha 2008.

Andrew, Dudley: The Major Film Theories: An Introduction. Oxford University Press 1976.

Aumont, Jacques – Marie, Michel: Dictionnaire théorique et critique du cinéma. Armand Colin, 2005.

Braudy, Leo – Cohen, Marshall (eds.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Oxford University Press 1998.

Casetti, Francesco: Filmové teorie 1945–1990. AMU 2008.

Stam, Robert: Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishers 2000.

Elsaesser, Thomas – Hagener, Malte: Film Theory: An Introduction through Senses. Routledge 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář:

Písemná práce v rozsahu 10 normostran.

Volba tématu seminární práce je daná 3 základními okruhy:

1/ Vyberte si libovolný text, který spadá do probíraného časového období a NEbyl analyzován na semináři. Podrobně ho okomentujte (a pozor: detailní popis a doslovný přepis textu není komentář); zaměřte se na podstatné pojmy a rozepište, jak s nimi daný teoretik zachází; najděte si klíčové téma textu a sledujte, jak s ním sledovaný text pracuje; analyzujte metodu daného textu atd.

2/ Zvolte si 2 a více textů, které spadají do probíraného období a NEbyly analyzovány na semináři. Zaměřte se na komparaci těchto textů, porovnejte odlišné/příbuzné přístupy jednotlivých teoretiků a jejich práci s pojmy atd.

3/ Zvolte si konkrétní téma či klíčovou otázku (může se jednat i o pojem, který se objevuje napříč texty) a na konkrétních textech ukažte, jakých podob toto téma/otázka/pojem nabývá, jak se proměňuje, vyvíjí, v jakých kontextech ho můžeme najít a proč atd. (Vodítkem Vám mohou být zpracování jednotlivých pojmů na stránkách Cinepuru).

U písemné práce dodržujte citační normu závaznou pro KFS, kterou naleznete na Rozcestníku KFS (http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/metodika/biblio_citaceKFS.pdf).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů