Dějiny filmových teorií A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFDT ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Sylabus:

4.10. - Co je to teorie?

11. 10. - Modernita: Ustavování filmového média, ustavování diskurzu

18. 10. - Avantgarda: Vize a hledání filmové specifičnosti

25. 10. - volno - Jihlava

1. 11. - Výmarská teorie

8.11. - Filmová montáž v sovětské filmové teorii

15. 11. - volno - místo semináře workshop Approaches to Classical Hollywood History

22. 11. - Formalismus a neoformalismus

29. 11. - Strukturalismus a sémiotika

6. 12. - Film a realita: ontologie filmového obrazu

13. 12. - Kritika ideologie

20. 12 - Psychoanalýza

3. 1. - Feminismus a queer

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph. D.

Anotace:

Kurz Dějiny filmových teorií je primárně určen studentům druhých ročníků bakalářského studia a sestává se z přednášky a semináře. Přednáška seznamuje studenty s významnými teoretickými proudy v dějinách myšlení o filmu zejména do roku 1950, ale zároveň i s přesahem do novějších teorií, které z tohoto myšlenkového zázemí vycházejí. Cílem kurzu je představit nejen jednotlivé osobnosti tohoto období a jejich teoretické koncepce, ale i tyto koncepce reflektovat, zasadit je do dobového politicko-společenského kontextu a širšího teoretického rámce.

Seminář pak doplňuje jednotlivé přednášky o aktivní práci s konkrétními texty, které se vždy vztahují k jednotlivým obdobím. Schopnost kritického čtení umožňuje studentům osvojit si znalosti dějin myšlení o filmu, lépe pracovat s teoretickými koncepcemi a abstrahovat jednotlivé pojmy, které se v textech objevují. Seminář vyžaduje aktivní práci a pravidelnou přípravu. Jednotlivé texty jsou k nalezení na moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2866 (heslo „teorie“)

Doporučená nebo povinná literatura

Jednotlivé texty jsou k nalezení na moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2866 (heslo „teorie")

Abel, Richard: French Film Theory and Criticism. Volume I.: 1907-1929. Princeton University Press, 1988.

Aitken, Ian: European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Indiana University Press2002.

Anděl, Jaroslav – Szczepanik, Petr: Stále kinéma: Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950.NFA: Praha 2008.

Andrew, Dudley: The Major Film Theories: An Introduction. Oxford University Press 1976.

Aumont, Jacques – Marie, Michel: Dictionnaire théorique et critique du cinéma. Armand Colin, 2005.

Braudy, Leo – Cohen, Marshall (eds.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Oxford University Press 1998.

Casetti, Francesco: Filmové teorie 1945–1990. AMU 2008.

Stam, Robert: Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishers 2000.

Elsaesser, Thomas – Hagener, Malte: Film Theory: An Introduction through Senses. Routledge 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky zakončení předmětu:

ústní zkouška

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů