Filmový proseminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
300FFFP Z 1 zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

prof. I. Klimeš

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů