Český film a popkultura 60. let

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFP ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tematické okruhy:

▪ Stav společnosti, kultury a kinematografie

Politika - liberalizace a umírněné reformy. Socialistický modus a duch doby. Progresivní trendy v kultuře. Přelomový 1963 - vznik prvních filmů nové vlny. Filmové studio Barrandov. Tendence v dramaturgii a produkci. Tvůrčí skupiny, stav cenzurního dohledu. Koprodukce.Ohlas a ocenění čs. filmů ve světě. Festivalová reprezentace. FAMU a generace nové vlny.

▪ Životní styl v socialistických normách. Duch doby za železnou oponou

Vizuál životního prostředí. Konzumita a tvorba. Tradice versus moderna. Nové trendy ve výtvarném umění a architektonické výboje ve výstavbě. Proměna filmového obrazu Prahy. Design a bytová kultura (Brusel 1958). Reflexe dobového stylu ve filmových interiérech, mizanscénách a kostýmní složce. Svět módy a modernizace v limitech politického režimu. Konfrontace východu se západem. Nový estetický kodex (volby Miss ČSSR a parodie ve filmu Hoří, má panenko).

▪ Proměna socialistického člověka v sociální a filmové typologii

Nástup nové herecké generace a proměna typáže. Idoly mládeže zbavené budovatelských schémat. Rokenrol, bigbít a chuligánství. Počátky novodobého star systému (Jana Brejchová, Olga Schoberová). Fenomén neherců v tvorbě Miloše Formana, Ivana Passera a Jaroslava Papouška. Stylizace neherců ve filmech Věry Chytilové a Jana Němce.

▪ Zrod a začátky genderového konceptu

Pokusy o emancipaci ženství v socialistické realitě nebo ve formě podobenství. Věra Chytilová a Ester Krumbachová (Strop, O něčem jiném, Sedmikrásky, Vražda ing. Čerta).

▪ Film a současná literatura

Autorský film a literární scénář jako angažovaná umělecká výpověď. Politikum a zábava. Poetika všednosti. Filmové adaptace Bohumila Hrabala (Perličky na dně, Sběrné surovosti, Skřivánci na niti), Milana Kundery (Nikdo se nebude smát, Já, truchlivý bůh, Žert), Josefa Škvoreckého (Zločin v dívčí škole, Zločin v šantánu, Farářův konec). Existenciální pocit absurdity a vliv Franze Kafky ve filmech Pavla Juráčka a Jana Němce (Postava k podpírání, Případ pro začínajícího kata, O slavnosti a hostech).

▪ Film a divadlo

Fenomén „divadel malých forem“ a jejich infiltrace do filmu. Semafor. Činoherní klub. Divadlo Na Zábradlí. Autorská tvorba Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a jejich filmová prezentace (Bylo nás deset, Kdyby tisíc klarinetů, Zločin v šantánu, Dobře placená procházka). Nová vlna a Semafor (Konkurs, Černý Petr). Herecký ansámbl z Činoherního klubu ve filmu (Piknik, Bloudění, Hotel pro cizince, Utrpení mladého Boháčka). Studio Ypsilon (Ovoce stromů rajských jíme). Reduta – text-appealy (O slavnosti a hostech).

▪ Film a pop music

Mediální aliance filmového média a populární hudby. Filmový muzikál a jeho česká komediální specifika.Kultovní muzikály (Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů, Limonádový Joe, Dáma na kolejích). Hvězdný kult popových zpěváků a jejich účast ve filmech. Televizní popkultura v širším žánrovém spektru: hudební pořady jako seriály (Píseň pro Rudolfa III.; estrády, kabarety, inscenované „klipy“ písniček).

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Anotace:

Cyklus přednášek zaměřený na významné období šedesátých let v minulém století formou vybraných tematizovaných průhledů do společenských a kulturních oblastí s jejich uměleckými i populárními trendy.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr z doporučené literatury

Jaroslav Boček, Kapitoly o filmu. Orbis, Praha 1968.

A. J. Liehm, Ostře sledované filmy. NFA, Praha 2001.

St. Přádná-Z. Škapová-J. Cieslar, Démanty všednosti. Pražská scéna, Praha 2002.

Josef Škvorecký, Všichni ti mladí muži a ženy. Horizont, Praha 1991.

Cinepur 2002, č. 22 (číslo věnované čsl. nové vlně)

Jiří Knapík- Martin Franc, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Academia, Praha 2011.

Vladimír Just, Proměny malých scén. Mladá fronta, Praha 1984.

Činoherní klub 1965-2005. Brána, Praha 2006.

Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor vitae, Praha 2008. (sborník)

Jiří Černý, Zpěváci bez konzervatoře. Čs. spisovatel, Praha 1966.

Hlaváčková Konstantina, Móda za železnou oponou. Grada, Praha 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Forma atestace: zkouška + písemná práce

Požadavky k atestaci:

Znalost odpřednášené látky, filmů a doporučené literatury.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů