Video on Demand

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FFVD Z,ZK 6 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Anotace:

Distribuce je nejméně probádanou, ale fakticky nejvlivnější složkou mediálních průmyslů: rozhoduje totiž o tom, co bude šířeno, kdy a kam. Tato přednáška se bude věnovat digitální distribuci v celé její komplexnosti, především z hlediska media industry studies. Současnou distribuční praxi zasadí do kontextu struktury a proměn evropského audiovizuálního průmyslu. Popíše formy distribuční praxe, vliv digitalizace, globalizace, právních rámců a kulturní politiky EU, zvláště pak tzv. jednotného digitálního trhu (Digital Single Market - DSM). Nabídne teoretické nástroje pro studium digitální distribuce: teorii kulturních zprostředkovatelů, mediálních infrastruktur, platform studies, neformální ekonomiky médií ad. Popíše typy českých distribučních praxí: byznys modely VOD a internetové televize, agregátory a proměny klasických kinodistributorů, včetně profilů konkrétních veřejných institucí a firem (BBC, ČT, YouTube, HBO, Netflix, iTunes, Google Play, Amazon, Bontonfilm, Aerofilms, Stream, Banaxi, Voyo, O2 TV, Doc Alliance ad.).

Předběžný rozvrh témat na jednotlivé hodiny:

1.Co je to audiovizuální distribuce a distribution studies

2.Teorie kulturních zprostředkovatelů

3.Platform Studies

4.Infrastructure Studies

5.Video on demand: byznys modely digitální distribuce

6.Agregace obsahu

7.Digitální kurátorství

8.Internetová televize a webseriály

9.Veřejnoprávní média online: příklad BBC a ČT

10.Digital Single Market: strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh

11.Teritorialita a geoblocking

12.Neformální ekonomika médií a její formalizace: pirátství, kopírování, file-hosting, „Safe Harbor“, „Content ID“

Doporučená nebo povinná literatura

Crisp V., Film Distribution in the Digital Age, Palgrave Macmillan 2015.

Crisp V., Menotti Gonring G. (eds), Besides the Screen, Palgrave Macmillan 2015.

Cunningham S., Silver J., Screen Distribution and the New King Kongs of the Online World, Palgrave 2013.

Curtin M., Holt J., Sanson K. (eds), Distribution Revolution: Conversations about the Digital Future of Film and Television, University of California Press 2014.

Dixon W. W., Streaming: Movies, Media and Instant Access, University Press of Kentucky 2014.

Gubbins M., Audience in the Mind, CineRegio 2014.

Havens T., “Towards a Structuration Theory of Media Intermediaries”, in Making Media Work. Cultures of Management in the Entertainment Industries, ed. by Derek Johnson, Derek Kompare and Avi Santo, London-New York, New York University Press 2014

Holt J., Sanson K. (eds), Connected Viewing, Routledge 2014.

Iordanova D., Cunningham S. (eds), Digital Disruption: Cinema Moves On-line, St Andrews 2012.

Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable Media, New York University Press 2013.

Lobato R., “The politics of digital distribution: Exclusionary structures in online cinema”, Studies in Australasian Cinema, 3:2, 2009.

Lobato R., Shadow Economies of Cinema, BFI/Palgrave 2012.

Lobato R., Thomas J., The Informal Media Economy, Polity 2015.

Lobato R., Meese J. (eds), Geoblocking and Global Video Culture, Institute of Network Cultures 2016.

McDonald, K. P., “Digital dreams in a material world: the rise of Netflix and its impact on changing distribution and exhibition patterns”, Jumpcut: A Review of Contemporary Media, 55, 2013.

Perren A., “Rethinking distribution for the future of media industry studies”, Cinema Journal, 52:3, 2013.

The Velvet Light Trap, special issue “Media Distribution”, 75:1, 2015.

Tryon C., On-demand Culture, Rutgers University Press 2013.

Vonderau P., “The Politics of Content Aggregators”, Television and New Media, 16:8, 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná úvaha o kritickém problému z distribuční praxe: výzvy, rizika a příležitosti spojené s digitalizací, globalizací a jednotným digitálním trhem na příkladu konrétní firmy nebo typu obsahu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů