Kritická reflexe filmů studentů FAMU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300KF Z 2 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je navázání chybějícího vztahu mezi začínajícími autory a zástupci filmové kritiky a podnícení diskuze nad promítanými snímky.

Forma studia

V průběhu výuky budou studentům prezentovány snímky vzniklé na FAMU. Ty se pak v druhé části hodiny stanou tématem kritické reflexe a zhodnocení ze strany přítomných studentů.

Studenti mohou navrhnout k promítání své vlastní filmy či naopak požádat o jejich neuvedení.

Na každou hodinu bude také pozván již etablovaný zástupce domácí kritické obce.

Předmět je určen studentům FAMU a Katedry filmové vědy.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní přístup k výuce a schopnost kritické reflexe.

Obsah kurzu

Obsah kurzu bude vycházet z produkce snímků z jednotlivých kateder FAMU v uplynulém a starších semestrech a z návrhů jednotlivých studentů.

Úvod výuky bude patřit jejich odpromítání a poté bude probíhat moderovaná diskuze nad jejich obsahovými a formálními aspekty včetně pokusu o jejich obecné zhodnocení a zařazení do širších nejen kinematografických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na předmětu a 75 procentní docházka.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů