Divadelní fotografie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MDIF Z 1 20S česky letní

Garant předmětu

Tomáš HRŮZA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš HRŮZA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si vyzkouší postupy fotografování divadla v praxi. Jedná se o ryze technické cvičení, které vylučuje autorské / volné pojetí tématu. Výstupy tohoto modulu by tedy měly určitým způsobem odrážet zavedené postupy daného žánru i šířeji ukázat problematiku v kontextu profesionální praxe.

Forma studia

praktické focení, diskuze, konzultace

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné žádné požadované znalosti.

Obsah kurzu

Tento modul je rozšířením předmětu dokumentární fotografie, zabývat se budeme žánrem divadelní fotografie v návaznosti na spolupráci s DAMU. Program je koncipován jako intenzivní workshop v rámci klauzurního festivalu KALD DAMU Proces 015.

Studenti budou individuálně fotografovat jednotlivá představení s následnou konzultací a selekcí snímků. Obsahem bude i téma digitální editace.

Doporučená nebo povinná literatura

KOLEKTIV AUTORŮ: Česká divadelní fotografie. Praha: IDU, 2018

KREJČÍ, Jaroslav: Divadelní jarmara Alfréda Radoka a Jana Grossmana. Praha: Divadelní ústav, 2003

KRONBAUER VIKTOR: © Viktor Kronbauer. Praha: IDU, 2017

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledná práce bude obsahovat série fotografií z jednotlivých představení.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů