Ester Krumbachová a film jako magické médium

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MEK Z 1 7h česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Komponovaný kurátorský program Jesse Jones, Pádraica E. Moorea a Ruth Noack

Pátek 9. 11. 2018, 15 – 23 h

Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Vstup volný

Ester Krumbachová (1923-1996) byla klíčovou osobností Československé nové vlny jejíž odkaz byl až do nedávna poněkud přehlížen. Její unikátní dílo z ní učinilo jednu z nejvlivnějších žen na pozadí evropské kinematografie šedesátých a raných sedmdesátých let. Toto je druhé promítání ze série jednodenních kurátorských programů v kině Ponrepo, které mají reflektovat a obnovit dialog o významu jejího odkazu. Kurátoři Ruth Noack, Jesse Jones a Pádraic E. Moore se tento večer zaměří na ideu filmu (a pohyblivého obrazu) jako magického média. Témata zkoumaná v rámci tohoto programu zahrnují současný význam archetypu čarodějnice; rituál na poli hudby; kolektivní angažovanost a přístup k nadpřirozeným oblastem. Neformální večer bude rovněž obsahovat výběr kurátorských čtení.

Program:

ČÁST I. (den) od 15 do 17:45 h

– Predicament of man (3 min.) Jesse Jones

– Infinity Kisses (10 min.) Carolee Schneemann

– Kladivo na Čarodejnice (103 min.) Otakar Vávra

ČÁST II. (noc) od 19:45 do 23 h

– Invocation of my Demon Brother (11 min.) Kenneth Anger

– Water Ritual #1 An Urban rite of Purification (6 min.) Barbara McCullough

– Celine and Julie Go Boating (192 min.) Jacques Rivette

Projekce uvádějí Jesse Jones, Padraic E. Moore a Ruth Noack v anglickém jazyce, filmy budou promítány v originálním znění s anglickými titulky.

O kurátorech:

Jesse Jones (*1978) je umělkyně, která získala mezinárodní renomé reprezentací Irska na 57. benátském bienále, kde představila film Tremble, Tremble o čarodějnictví jako potenciálním nástroji emancipace. Ve svých projektech, v rámci nichž pracuje s konceptem „rozšířeného filmu“, se aktuálně zabývá mezigeneračním feministickým dialogem. Jones ve své tvorbě reflektuje a reprezentuje historické události kolektivního odporu proti různým podobám útlaku. Své filmy zamýšlí jako instalace pro galerie i jako veřejné akce, na nichž tato umělkyně prezentuje upozaďovaná témata, jež přesto rezonují v kolektivním povědomí.

Pádraic E. Moore (*1982) je spisovatel, kurátor a historik umění. Vystudoval anglickou literaturu a vizuální umění v Dublinu a v roce 2010 absolvoval doktorský program ve Stockholmu. Ve světě, jenž je čím dál více konstruován technologiemi a jejich mechanismy, chápe Moore vizuální umění jako alternativní způsob společenské interakce. Moore obrací pozornost na to, jakým způsobem absorbuje společnost prvky esoterické tradice, a jak se to projevuje například v estetických kánonech. Aktuálně se věnuje výzkumu okultních uskupení a jejich vlivu na proměnu společnosti na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Ruth Noack (*1964) je kurátorka a historička umění. Studovala dějiny umění, audiovizuální média a feministické teorie v Německu, Anglii a Rakousku. Od devadesátých let vyučuje, publikuje a věnuje se kurátorské činnosti. Byla kurátorkou Dokumenty 12 (2007) a v současnosti vyučuje na Holandském uměleckém institutu. Ve všech svých aktivitách praktikuje interdisciplinární přístup. Věnuje se především feministické estetice a filmové teorii. Zabývala se tvorbou řady umělkyň (např. Eva Hesse, Danica Dakic, Lynn Hershman, Mary Kelly). Její další texty se týkají převážně exegezi díla.

*

Ester Krumbachová a film jako magické médium je pořádán Are | are-events.org a Národním filmovým archivem za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města Prahy a CIT Crawford College of Art & Design. Komponovaný kurátorský program je součástí dlouhodobého projektu výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Centrem pro současné umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast

Poznámka

Životopis přednášející/ho: Johana Švarcová se narodila v roce 1983 v Liberci. Působí jako režisérka, herečka, improvizátorka, autorka nebo hudebnice a zpěvačka. Od roku 2009 studuje na FAMU a vyjadřuje se podle potřeby skrze nejrůznější technologie a média (od filmu, přes video až k interaktivní hudební instalaci), v současné době studuje poslední ročník magisterského programu na katedře režie.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09.11.2018 15:00–23:00 Alice RŮŽIČKOVÁ Bio Konvikt
Vyučující: Johana Švarcová přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů