Mimořádný přínos

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MMP Z 1 25P česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Vedení FAMU připravilo s ohledem na nouzový stav vyhlášený v ČR době LS AR 2019/20 tento mimořádný předmět, který je možné absolvovat za předpokladu, že:

student věrohodně doloží, že v době nouzového stavu vykonal dobrovolnickou činnost za účelem boje se šířením koronaviru Covid19 v rozsahu min. 25 hod (např. šití roušek, nákupy pro seniory, online umělecká činnost apod.)

Pro uznání předmětu je potřeba nejpozději do 30. 7. věrohodně výše uvedené doložit a zaslat na email: petr.vlcek@famu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě věrohodného doložení dobrovolnické či jiné umělecké činosti v době nouzovhé stavu v ČR. Vše je potřeba zaslat nejpozději do 30. 7. na email: petr.vlcek@famu.cz.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů