Portfolio consultation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MPC Z 2 10S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač si vytvoří portfolio, které bude jednoduché neustále aktualizovat a bude obsahovat všechny standardní informace, které jsou nezbytné pro vlastní prezentaci, odpovědi na open call, spolupráci s kurátorem etc. Jedná se o celkové zvýšení uplatnění v současném uměleckém provozu.

Forma studia

Kombinace individuálních a společných konzultací

Předpoklady a další požadavky

Doplnění vlastního portfolia o nejaktuálnější tvorbu

Dodržování chronologie – od nejaktuálnějšího po nejstarší

Aktualizované CV

Popisky na každé stránce dle metodického pokynu

https://foto.amu.cz/studenti/obecne-informace/

Obsah kurzu

Vytvoření standardního víceúčelového portfolia, které nejlépe reprezentuje posluchačovu tvorbu

Tvorba vlastního portfolia pro vlastní prezentační účely v oblasti současného umění

Seznámení s možným použitím, optimalizací digitální podoby, výhody a nevýhody tištěného portfolia, doporučené způsoby vazby

Doporučená nebo povinná literatura

https://medium.com/@bestfolios/10-fantastic-portfolio-websites-from-artists-and-art-directors-cfe4c7748119

https://www.works.io/jakub-hosek

https://josefbolf.net

https://www.pixpa.com/blog/artist-portfolio-websites

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě společného zhodnocení stávající formy autorského portflólia během individuálních konzultací posluchač dostáhne reprezentativní formy, která bude umístěna na web KF

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů