ČT/FAMU Pilot Development Program with Harold Apter 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MPDP2 Z 3 80S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl programu:

Vytvoření scénaře pilotního dílu seriálu o stopáži 26 min nebo 55 min a set up celého seriálu v rozsahu 8-16 dílů pro produkci ČT.

Forma studia

Workshopy

Předpoklady a další požadavky

Určeno přednostně pro studenty KSD

Obsah kurzu

Rozvrh Prosinec 2015 - Březen 2016

05.12.2015 - přílet Harolda Aptera do Prahy

  1. - 22.12. 2015 workshop v Praze

23.12.2015 odlet Harolda Aptera zpět do L.A.

11.01.2016 - 04.3.2016 konzultace scénářů přes Skype s Haroldem Apterem

11.3.2016 - přílet Harolda Aptera

13.3.-20.3.2016 - dokončování scénářů a jejich předložení ČT

21.03.2016 odlet Harolda Aptera

Rozvrh programu

Výběr studentů do 20.11.2015

Workshop v Praze s Haroldem Apterem (03.-23.12.215.)

Práce na osmi projektech - čtyři hodinové scénáře, čtyři půlhodinové.

Před začátkem dílny obdrží všichni spisovatelé ukázky seriálů pro samostudium. Každý ze spisovatelů si musí před začátkem připravit nejméně tři úvodní náměty (postavy, synopsi příběhu, atd.), které budou rozebrány hned první den workshopu.

Setkání budou probíhat v pracovní dny tři hodiny ráno and tři hodiny odpoledne. V ranní sekci se budou probírat hodinové náměty, odpoledne půlhodinové náměty. Volný čas budou spisovatelé využívat na progresu jejich práce.

Během workshopu vytvoří spisovatelé scénář s replikami a částečně vytvoří základy jednotlivých scén.

7.12.:

Pitching a rozhovor nad vybranými tématy a rozhodnutí, na kterém tématu budou pracovat.

08.-11.12

Vytváření základního motivu námětu a synopse na pilotní dil. První draft pilotního dílu.

12.-13.12.

Práce na finalizaci námětu.

14.-18.12.

Workshop - Bodový scénář

19.-20.12

Práce na prvních scénách námětu.

21.-22.12

Workshop

Vedení spisovatelů přes Skype (11.01. -04.03.2016 ) s každým spisovatelem jednotlivě budou vedeny každý týden lekce přes Skype půl hodiny až hodinu - celkem 8 týdnů

Skype sezení budou probíhat od pondělí do pátku, kromě úterý, každý den bude Harold Apter v kontaktu se dvěma spisovateli ve večerních hodinách evropského času

Sezení budou plánovaná po vzájemné dohodě.

Spisovatelé budou mít za povinnost poslat svou práci e-mailem 24hodin před každým Skype sezením.

Spisovatelé předloží hotový námětový scénář před čtením a hodnocením do 04.03.2016

Závěrečný workshop v Praze s Haroldem Apterem (13.3.-21.03.2016)

Proběhnou diskuze nad náměty, spisovatelé obdrží evaluaci námětů, na jejímž základě budou čistit své scénáře.

Revize scénářů bude probíhat na denních sezeních. Spisovatelé budou mít dostatečný čas mezi jednotlivými sezeními, aby mohli přepracovat své scénáře.

Po přezkoumání scénářů ČT dokončí spisovatelé své scénáře.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a splnění veškerých zadání vyplývajících z programu modulu. Spisovatelé předloží hotový námětový scénář před čtením a hodnocením do 04.03.2016

Poznámka

haroldapter@gmail.com

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů