K čemu potřebujeme profesní sdružení v audiovizi?

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MPSA Z 1 1/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení vědomostí o práci profesních organizací v audiovizi.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Filmové profesní organizace - víte, kdy vznikly, jak pracují a proč se stát jejich členy?

Přednášející: Martin Vadas, Jiří Hromada, Marek Jícha, Kateřina Weissová, Miroslav Adamec, Jiří Zobač, Adam Brothánek a Janka Vlčková

Pátek 18. 3. učebna 2, FAMU:

9-10h - FITES - Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

30. 11. 1965 se konal ustavující sjezd Československého filmového a televizního svazu FITES, vznikl, aby sdružoval a zastupoval tvůrčí pracovníky ve filmu a v televizi. Po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy byl svaz v rámci tzv. normalizace zrušen. Svoji činnost obnovil až po roce 1989. Řádným členem Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., se může stát každý tvůrčí pracovník z oboru audiovize v ČR, podílející se rozhodujícím způsobem na vzniku filmových nebo televizních děl, jakož i významní teoretici, pedagogové a kritici v oblasti filmu a televize. Podmínkou pro získání členství je nadprůměrná kvalita realizovaných uměleckých prací nebo dlouhodobá záslužná tvůrčí činnost, která skýtá záruku, že členství žadatele bude pro práci svazu přínosem. Svaz pořádá diskusní Čtvrtletníky FITES, příští bude již 79., organizuje slavnostní udělování prestižních audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN, na začátku roku 2017 to bude již 30. ročník, vydává časopis Synchron, jedná s institucemi a přijímá stanoviska k legislativním a jiným otázkám z audiovizuální a společenské oblasti.

10-11h - Herecká asociace

11. 2. 1990 v pražském Divadle na Vinohradech sešla ustavující valná hromada nově vzniklé Herecké asociace. Prioritou HA zůstává uchování tradiční kvality herecké profese a obhajoba tvorby před kšeftařením. Samozřejmě šlo i o zajištění plnohodnotného začlenění naší Herecké asociace do mezinárodního kontextu, do světové herecké organizace FIA.

11-12h - AČK - Asociace českých kameramanů

Asociace českých kameramanů (A.Č.K.) je nezávislá profesní organizace sdružující ty osoby, které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování jejího poslání. Je rovnocenným partnerem jiných uměleckých organizací, profesních sdružení a odborových organizací od roku 1992.

12-13h - APA - Asociace producentů v audiovizi

Asociace producentů v audiovizi (APA) byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby. Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.

14-15h - ARAS - Asociace režisérů a scénáristů

Vznikli jsme v roce 2001, abychom sdružili české režiséry a scenáristy působící v oblasti filmu a televize. Chceme rozvíjet práva našich členů a vytvářet lepší podmínky pro profesionální práci. Zapojujeme se plně do kulturního prostoru České republiky tak, aby odpovídal EU v intenzivní spolupráci s FERA.

15-16h - APZ - Asociace pracovníků se zvukem

Asociace pracovníků se zvukem byla založena 28. 8. 1990 jako profesní organizace sdružující pracovníky zabývající se zvukem ve filmu, dabingu, televizi a divadle. Cílem je pozdvihnout prestiž zvukové tvorby, spolupracovat s ostatními profesními organizacemi a podílet se na dodržování úrovně a kvality zvukové tvorby. Dalším cílem APZ je pomáhat členům chránit jejich práva v pracovních vztazích se zaměstnavateli.

16-17h - AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček

Asociace filmových střihačů a střihaček usiluje o pozvednutí úrovně střihové skladby, aby tak přispěla ke zlepšení české audiovizuální kultury jako celku od 2014.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast při diskusi.

Poznámka

Životopis přednášející/ho: http://fites.cz/n/; http://www.hereckaasociace.cz/; http://www.ceskam.cz/;

http://www.asociaceproducentu.cz/cz; http://www.aras.cz/; http://www.asociacestrihacu.cz/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů