Ruka a stroj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MRS Z 2 1/D anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Program, který bude uveden v Ponrepu, představí sedm nejnovějších filmů Richarda Tuohyho a Diany Barrieové spjatých s tématem využití původního mechanismu kinematografie a vztahu mezi rukou a strojem.

Kurz je možností, jak se seznámit se současnými možnostmi experimentování v klasickém filmovém médiu a s díly, která vznikla v posledních letech.

Forma studia

Přeednáška

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekci a písemná reflexe shlédnutých děl Richarda Tuohyho a Diany Barrieové v rozsahu 2-5 NS (česky/English).

Obsah kurzu

Filmová projekce australských filmařů Richarda Tuohyho a Diany Barrieové představuje možnost seznámit se se současnou podobou experimentálního filmu a scénou tzv. artist-run film labs. Oba autoři jsou zakladateli rukodělného (DIY) filmového labu Nanolab, který představuje místo pro práci umělců v médiu klasického filmu ale také místo výměny a setkávání pro kolektiv tvůrců a publikum. Experimentování ve filmovém médiu v posledních dvaceti letech vstoupilo i do různých fází postprodukce: od různých netradičních forem vyvolávání přes práci s nástroji výlučně spjatými s průmyslovou výrobou filmu po vývoj vlastních receptů na filmovou emulzi.

„Film byl mechanickým uměním. V současném postmechanickém věku se tradiční aparát kinematografie jeví zastaralým a primitivním. Ovšem jeho použití v rukou anti-industriálních uživatelů může být tvůrčí příležitostí. Lidskost stroje v postmechanickém věku je zřejmá. Umění ovládat stroj nabízí nový druh ruční práce.“ (Richard Tuohy, Diana Barriová in Hand and Machine)

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání kritického textu nejpozději do 2 týdnů od projekce prostřednictvím e-mailu am.alex@seznam.cz.

Poznámka

Filmová projekce je součástí kurátorské činnosti pražského filmového labu Labodoble.

Více informací zde: http://labodoble.org/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů