Vývojová dílna

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MVD Z 1 18 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojuje dramaturgické, koncepční a režijní uvažování.

Student rozvíjí své osobité autorské uvažování.

Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě.

Student si na cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky autorsky pojatých dramatických tvarů.

Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích výroby a přípravy filmového díla.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem vývojové dílny je volba námětu a příprava scénáře krátkého hraného filmu (a to buď autorského, případně ve spolupráci se scénáristou, případně interpretace hotového textu). Student by si měl osvojit všechny fáze přípravy filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci. Součástí je rovněž kultivace schopnosti týmové práce, schopnosti pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen. Studenti si v rámci dílny zároveň své látky diskutují i navzájem, čímž si kultivují dramaturgické uvažování a osvojují si uvažování o dramatických tvarech jako takových.

Součástí dílny je rovněž analýza ukázek filmových děl a společná diskuze.

Vývojová dílna by měla směřovat ke vzniku scénáře krátkometrážního filmu. Případně technického scénáře, moodboardu.

Náplň práce dílny

● Konzultace volby vhodného tématu

● Diskuze nad tématy látek

● Konzultace nad dramatickou stavbou

● Rozvaha nad realizačními možnostmi obou látek

● Dramaturgie obou látek, hledání vhodného tvaru pro zvolená témata

● Dramaturgie a struktura bodového scénáře

● Tvorba literárního scénáře na základě konzultací; tvorba základních postav a jejich vzájemných vztahů; stavba dramatických situací / V případě existujícího scénáře nebo spolupráce se scénáristou: interpretace textu a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu vývoje scénáře.

● Práce na režijním pojetí filmu, určení režijního klíče a autorského stylu. Hledání adekvátního filmového jazyka pro daný projekt. Výstupem je režijní explikace

● Proces vizualizace filmu – student je veden k určení dramatické funkce prostoru, určení vizuální koncepce, vizualizace postav a jejich představitelů. Výstupem jsou moodboardy a vizualizace.

● Konzultace castingu

● Dramaturgie a stavba technického scénáře. Výstupem je schválený technický scénář

● Práce na storyboardu a rozzáběrování scén s rozestavěním kamery, plán půdorysů, určení základní optiky vyprávění

Metoda výuky

Prezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce. Probíhá každý týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů