Vybrané kapitoly z teorie a praxe herního designu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MVKHD Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

9.30 - 11.00 / M. Berlinger

11.30 - 13.00 / J. Švelch

14.00 - 15.30 / T. Krobová

16.00 - 17.30 / T. Oramus

MgA. Michal Berlinger

Making of Pilgrims

Na přednášce o nové české hře Pilgrims probereme celý její vývoj od začátku do konce a přiblížíme si, kde Amanita Design čerpali inspiraci, jak přistoupili k hernímu designu nebo jak vypadaly prototypy z raných fází vývoje.

Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

Indiana Jones na Václavském náměstí: Aktivistické počítačové hry v normalizačním Československu

Přednáška představí počátky kultury počítačových her v normalizačním Československu. Popíše, jakým způsobem se do ČSSR dostával herní hardware a software a jak se počítačoví nadšenci scházeli v počítačových klubech. Ukáže, že místní amatérští tvůrci v mnohém předjímali trendy v nezávislé a experimentální herní tvorbě. Představí také několik příkladů aktivistických protirežimních počítačových her z let 1988-1989.

Mgr. Tereza Krobová

Děvky, machové a buzny: jak počítačové hry (ne)podporují (genderové) stereotypy

Cílem přednášky je ukázat, jak mohou herní obsahy podobně jako jiné mediální formy reprodukovat stereotypy a vzorce. Ačkoli řeč bude i o etnicitě nebo národnosti, primárně tento přístup ukáže na příkladu genderové optiky, tedy reprezentace feminity, maskulinity nebo odlišných sexuálních identit. Součástí přednášky ale budou také ukázky z her, které dané vzorce naopak dekonstruují. Budou také představeny studie, které popisují různé strategie hráčů a hráček a genderový rozměr jejich vztahů s postavami, které ovládají.

MgA. Tomáš Oramus

Zvuk v počítačových hrách

Jak vytvořit zvukovou dramaturgii, když jako autor nevíte, co se stane v příštím okamžiku? Jak se dá v takové situaci pracovat se zvukem a čeho můžete dosáhnout? Zvuková dramaturgie her se od té filmové v mnoha ohledech liší, ale zároveň přináší nové možnosti a výzvy. Přednáška bude shrnutím základních poznatků doplněných o praktické herní ukázky toho nejlepšího co můžete ve hrách slyšet.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělan na základě 100% docházky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů