English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Úvod do oborů FAMU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300UOF ZK 1 80/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Student získá globální přehled o struktuře, náplni výuky a základních tématech všech oborů vyučovaných na FAMU.

Forma studia:

Přednášky. Zadání písemných prací.

Předpoklady a další požadavky:

Předpoklady byly naplněny přijetím do studia.

Obsah kurzu:

Přednášky o oborech vyučovaných na FAMU, techniky badatelské práce.

Doporučená nebo povinná literatura:

Antologie textů k Úvodům - ke stažení zde: http://www.famu.cz/pro-studenty/uvody-a-praktika/antologie-pro-1-rocniky-famu/

Helena Bendová (ed.), Matěj Strnad (ed.): Společenské vědy a audiovize

https://www.namu.cz/item.php?item=283

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínkou klasifikace je účast na úvodním soustředění 1. ročníku v Poněšicích a účast na oborových přednáškách.

Klasifikace vychází z hodnocení vypracováných písemných prací (recenze a eseje podle aktuálního zadání a konspektu podle zadání zde: http://www.famu.cz/pro-studenty/uvody-a-praktika/zadani-konspektu/) a z hodnocení souborného znalostního testu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2017