Adaptační seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ADS Z 2 2T česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář má studenty průběžně připravovat na jejich hlavní práci 2.ročníku bc studia KSD ? dlouhometrážní adaptaci. Praktickým uměleckým výstupem je scénář krátké adaptace.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast v diskusi, autorská práce na krátké adaptaci.

Obsah kurzu

Metodou semináře je řízená diskuse nad klasickými adaptacemi (např. J.Němec, F.Vláčil, A.Wajda a j.), ale především nad předlohami a úspěšnými i neúspěšnými adaptačními projekty, které na KSD vznikaly v minulosti, a pedagogicky pěstovaná vzájemná dramaturgie krátké adaptace. Semestrálním úkolem je krátká adaptace. Pedagog zadá povídku, kterou adaptují všichni studenti podle svých schopností a vzájemně si ji pod vedením pedagoga dramaturgují.

Doporučená nebo povinná literatura

MRAVCOVÁ Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990

MRAVCOVÁ Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. Praha: NFA,2001

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za aktivní přístup v semináři (tvůrčí prácem dramaturgická analýza, diskuse), a maximální docházku. Krátká adaptace je hodnocena zvlášť.

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů