Analýza scénáře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301AS Z 2 2/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem letního semestru 2.ročníku BS je osvojení základních metodických postupů a nástrojů, vhodných k analýze vznikajícího i „hotového“ scénáře. Tento předmět je současně první částí pedagogovy otevřené dílny, zabývající se analýzou scénáře.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Schopnost reflexe a analýzy, kreativita, nasazení.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s některými standardními texty a metodami (viz „Studijní materiály“). Hlavní metodou jsou však intenzívní rozbory scénářů školních i profesionálních, vznikajících, realizovaných (s následnou konfrontací s filmem) i neúspěšných.

Doporučená nebo povinná literatura

ARONSON Linda: Scriptwriting Updated: New and Conventional Ways to Write for the Screen. Los Angeles: Publisher Silman-James, 2001(knihovna FAMU)

DANIEL F., KRATOCHVÍL M.V.: Cesta za filmovým dramatem. Praha: Orbis 1956

FIELD Syd: Jak napsat dobrý scénář - základy scenáristiky. Praha: Rybka Publishers, 2007

FIELD Syd: The Screenwriter´s Problem Solver. NY: DTP, 1984 (na požádání zapůjčí pedagog)

Hodnoticí metody a kritéria

Úkol:

Rozbor zadaného scénáře, minimálně 3 strany textu.

Zadání v průběhu LS, odevzdání týden před oznámeným termínem. Hodnocení - udělení zápočtu vychází z aktivní účasti na seminářích, kvality odevzdané práce a individuální debaty o této práci.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů