Vybrané kapitoly z dějin divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DD2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je poskytnout posluchačům základní přehled o vývoji západoevropského divadla v kontextu společenských a politických změn a sledovat odkazy tohoto vývoje s přesahem do jiných umění a současnosti.

Forma studia

Přednášky a semináře s využitím audiovizuálních pramenů

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Předmět je exkurzem dějin divadla se zaměřením najeho stěžejní etapy, které přinesly zásadní změny a proměny ve vývoji dramatu a přístupu k inscenování, které mohou být inspirativní v uvažování v dalších oblastech umění.

Témata pro ZS:

Antika (původ divadla, zrod tragédie, řecká komedie, divadelní slavnosti, římské divadlo)

Středověk(od náboženského k světskému)

Klasicismus (tři jednoty a zrovnoprávnění žánrů)

Německá klasika (od SturmundDrang a měšťanské truchlohry k romantismu)

Realismus a naturalismus

Doporučená nebo povinná literatura

Primární literatura:

Aristoteles, Poetika

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Szlezák, Za co vděčí Evropa Řekům

Fischer-Lichte, Dejinydrámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejinydivadelnýchteórií (příslušné kapitoly)

Diderot,Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Krausová, OdLessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš, Divadlo francouzského baroka

Vybrané dramatické texty

Hodnoticí metody a kritéria

Součásti hodnocení je docházka (povoleny 2 absence)

a zkouška písemnou nebo ústní formou na zadané téma

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
KYSELOVÁ E.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:30–18:05 Eva KYSELOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů