Vybrané kapitoly světové literatury 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DL2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o vývoji literatury v evropském kulturním prostoru. Vzhledem k tomu, že součástí přednášky bude i analýza konkrétních literárních textů, tak by si posluchači měli osvojit i způsoby, jak zacházet s literárním textem. Možnosti a meze interpretce, způsoby čtení.

Forma studia

Přednášky s částečně seminární formou práce (analýza textu)

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

  1. Laboratorní zpráva ze života společnosti, román a sociologie

Balzac: předmluva k Lidské komedii, Flaubert: Paní Bovaryová, Stendhal: Červený a černý, Dostojevskij: Bratři Karamazovi, Běsi

  1. estetika hnusu a ošklivosti – dekadence

Huysmans: Naruby, Baudelaire: Květy zla

  1. modernismus: krize evropských věd i románu

Husserl, Wittgenstein

  1. středoevropský modernismus a habsburský mýtus

Kafka, Bruno Schulz: Skořicové krámy, Gombrowicz: Ferdydurke, Musil: Muž bez vlastností, Hašek: Švejk

  1. posedlost autenticitou, autobiografická próza, deníky, dopisy, esej….
  2. Postmoderna a její východiska

Foucault, Lyotard, Eco, Borges, Calvino, Fowles, Barnes, Cortázar, Márquez, Perec, Pelevin

  1. Odysseové knihoven – literatura a střední Evropa

Bernhard, Jelineková, Sebald, Pavić, Magris, Esterházy,….

Doporučená nebo povinná literatura

Sekundární literatura

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

BARTHES,R.: Mytologie. Praha, Dokořán 2004.

BUDIL, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1995

FRYE, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host 2000.

MACURA, V.: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1984-1989. Praha, Pražská imaginace 1992.

MELETINSKIJ, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989.

NEUBAUER, Z. : Mythos.In: Prostor 15/1991.

ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006.

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998. [první vydání 1946]

BACHTIN, Michail Michajlovič. FrançoisRabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007.

BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998.

BARTHES, R.: Fragmenty milostného diskursu

ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes: čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Praha, Mladá fronta: Arkýř, 1996.

KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka : Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Praha, SPN, 1992.

BLANCHOT, M.: Lautréamont a Sade

KLOSSOWSKI, P.: Sade můj bližní

BARTHES, R: Loyola, Fourier, Sade. Dokořán, Praha 2006.

TODOROV, Tzvetan, Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000.

ROTREKL, Zdeněk. Barokní fenomén v současnosti. Praha, Torst 1995.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, 2008.

Hodnoticí metody a kritéria

Systematická příprava (četba zadaných textů) a následná diskuse.

Esej na zadané téma v rozsahu cca 2000 slov.

Poznámka

Výuka začíná 14. 10.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů