Dramaturgie v rozhlasové tvorbě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DR Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka získá základní přehled o dramatické rozhlasové tvorbě, základech její teorie i praktických aspektech rozhlasové tvorby.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro tento předmět nejsou stanoveny žádné znalostní předpoklady.

Obsah kurzu

V průběhu semináře se studenti seznámí s historií rozhlasové hry v Čechách, s jejím vojem a především současnou podobou. Na praktických příkladech z tvorby českého rozhlasu se studenti seznámí s problematikou tvorby prostoru a času auditivních děl, s možnými způsoby narace, fenoménu vypravěče, využití jazyka a specifika využití dialogu v rozhlasových hrách.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠTĚRBOVÁ, Alena. Rozhlasová inscenace: teoreticky komentované dějiny československé produkce. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 149 s. ISBN 80-7067-531-4

AŠKENÁZY, Ludvík. Bylo to na váš účet, Český rozhlas 1964, rozhlasová inscenace

STEHLÍK, Miroslav. Linka důvěry, Český rozhlas 1966, rozhlasová inscenace

KAFKA, Franz. Proměna, Český rozhlas 1967, rozhlasová inscenace

TOPOL, Josef. Hodina lásky, Český rozhlas, 1968, rozhlasová inscenace

BÜCHNER, Georg. Vojcek, Český rozhlas 2009, rozhlasová inscenace

DRÁBEK, David. Koule, Český rozhlas 2011

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělený na základě aktivní účasti na semináři a vypracování zadané písemné práce – dramatické miniatury, psané s ohledem na její auditivní využití.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů