Dramaturgická analýza scénáře 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DRAS2 Z 2 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je pěstovat schopnost studentů analyzovat scénáře vznikající i (relativně) hotové, odhadovat a kultivovat jejich potenciál, téma, tvar a styl.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Schopnost reflexe a analýzy, kreativita, nasazení.

Obsah kurzu

Tento předmět je současně druhou částí pedagogovy otevřené dílny, zabývající se analýzou scénáře (viz předmět Analýza scénáře - KSD, 2. ročník). Cílem je dále pěstovat schopnost studentů analyzovat scénáře vznikající i (relativně) hotové, odhadovat a kultivovat jejich potenciál, téma, tvar a styl.

Metodou jsou rozbory studovaných textů, často v několika verzích, případně už od námětu, za účasti autora i dalších zainteresovaných tvůrců. Přednost mají texty aktuální, součástí výuky jsou však i analýzy textů klasických (F. Vláčil, F. Pavlíček, J. Procházka apod.) Účastníci dílny předkládají i vlastní práce nebo práce svých kolegů z jiných kateder

Doporučená nebo povinná literatura

Scénáře k jednotlivým seminářům a doprovodné texty (např. předlohy adaptací či předchozí verze) představují permanentní čtenářskou zátěž. Texty scénářů dodává pedagog a jejich seznam se stále aktualizuje.

Aktuálně to jsou např.:

JAŘAB David: Hlava - ruce - srdce

LIOVÁ Zuzana: Dom

PARKANOVÁ Beata: Dobře, ale ne

a tak podobně.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je alespoň 75% docházka a především aktivní účast v diskusi, opřená o odpovědnou domácí přípravu.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů