CHAOS NOIR 3 - noirová dezorientace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MCHN3 Z 1 2S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

prostřednictvím ukázek a rozborů dramaturgických podivností noirových filmů prozkoumáme tvrzení, že v jiných žánrech nepřijatelné nedostatky ve stavbě jsou pro film noir konstitutivní

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se obeznámenost s fenoménem filmu noir a znalost alespoň několika noirových filmů

Obsah kurzu

dezorientace, znečitelňování hranic, film noir jako tendence kinematografie v dobách, kdy se svět ocitá v krizi

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Petříček. Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha: Herrmann, 2001

James Naremore. More than Night: Film Noir in Its Contexts. University of California Press, 2008

Kino Ikon 1/2007 - věnováno filmu noir

Poetika zločinu. Francúzsky film noir, SFÚ, 2012

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za aktivní účast na modulu.

Poznámka

Vilém Hakl (*1975) ? absolovent katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU (2009 BcA. ? 2012 MgA.). Od roku 2013 doktorand FAMU, kde se zabývá analýzou stavby chaotických audio-vizuálních děl. Věnuje se též filmové publicistice a filmologické esejistice (Film a doba, Revolver Revue, Kino-Ikon, NAMU). Jako scenárista pracuje především pro Českou televizi na projektech hrané tvorby.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů