Moderní literatura 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MCL1 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubí svou vnímavost vůči literárnímu textu coby souhře významů. Naučí se přistupovat k literárnímu textu s jen zdánlivě samozřejmými otázkami: co čtu, jak je to napsané, proč to na mě působí tak, jak to působí, a co si s tím mám/můžu počít, zejména vzhledem k očekávání, jak tím vším cizí text může inspirovat studentovu vlastní (např. scenáristickou) tvorbu.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Ochota věnovat čas četbě zadaných textů.

Obsah kurzu

Na základě četby textů české a světové literatury 20. a 21. století (s exkurzemi do starší literatury) demonstrujeme některé příznačné tendence moderní literatury (dědictví avantgard, fantasknost a věcnost, fikce a dokument, fabulace a non-syžetová próza). Poznáváme charakteristické žánry, způsoby vyprávění, motivy a témata moderní literatury. Pozorně si všímáme vztahu mezi „jistotami tradice“ a „nejistotami volby moderního individua“. Sledujeme některé základní archetypy, postavy a situace v tradičním a moderním pojetí, včetně filmových adaptací. Pozorujeme vlastnosti různých prozaických útvarů (povídka, esej, aforismus, deníkový záznam, vize, sen...), jejich narativní a symbolické struktury, kompoziční výstavbu a jazykové prostředky. Konfrontujeme tyto prostředky s narativními a obraznými prostředky krátkých filmů. Na vhodných textech naznačíme možnosti, jak nám metody literární interpretace (hermeneutický a strukturální výklad) i literární kritiky mohou pomoci odpovědět na otázky „co text říká, jak to říká a co já s tím.“

V prvním semestru předmětu se zabýváme především nejsoučasnější literaturou, tj. texty z 21. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura je studentům zadávána na základě aktuálně probíraného tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Nejen fyzická, ale i mentální přítomnost: ochota uvažovat a diskutovat o přečteném/vyslechnutém literárním textu, resp. shlédnuté filmové sekvenci.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
15:40–17:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Marek VAJCHR Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů