Moderní literatura 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MCL1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubí svou vnímavost vůči literárnímu textu coby souhře významů. Naučí se přistupovat k literárnímu textu s jen zdánlivě samozřejmými otázkami: co čtu, jak je to napsané, proč to na mě působí tak, jak to působí, a co si s tím mám/můžu počít, zejména vzhledem k očekávání, jak tím vším cizí text může inspirovat studentovu vlastní (např. scenáristickou) tvorbu.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Ochota věnovat čas četbě zadaných textů.

Obsah kurzu

Na základě četby textů české a světové literatury 20. a 21. století (s exkurzemi do starší literatury) demonstrujeme některé příznačné tendence moderní literatury (dědictví avantgard, fantasknost a věcnost, fikce a dokument, fabulace a non-syžetová próza). Poznáváme charakteristické žánry, způsoby vyprávění, motivy a témata moderní literatury. Pozorně si všímáme vztahu mezi „jistotami tradice“ a „nejistotami volby moderního individua“. Sledujeme některé základní archetypy, postavy a situace v tradičním a moderním pojetí, včetně filmových adaptací. Pozorujeme vlastnosti různých prozaických útvarů (povídka, esej, aforismus, deníkový záznam, vize, sen...), jejich narativní a symbolické struktury, kompoziční výstavbu a jazykové prostředky. Konfrontujeme tyto prostředky s narativními a obraznými prostředky krátkých filmů. Na vhodných textech naznačíme možnosti, jak nám metody literární interpretace (hermeneutický a strukturální výklad) i literární kritiky mohou pomoci odpovědět na otázky „co text říká, jak to říká a co já s tím.“

V prvním semestru předmětu se zabýváme především nejsoučasnější literaturou, tj. texty z 21. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura je studentům zadávána na základě aktuálně probíraného tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Nejen fyzická, ale i mentální přítomnost: ochota uvažovat a diskutovat o přečteném/vyslechnutém literárním textu, resp. shlédnuté filmové sekvenci.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 432
Učebna KSD 432

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
16:30–18:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:05 Marek VAJCHR Učebna KSD 432
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů