Dialog (z přednáškového cyklu Nebývalé problémy dramaturgické)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MD Z 1 4S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si základních principů časování dialogu a budování rytmu dialogu. Odpovědi protiotázkou; papouškování - opakování replik. Proměna nadřazené a podřazené pozice. „Lhář“ na scéně. „Režisér“ na scéně.

Výsledkem kurzu je schopnost napsat dialog.

Forma studia

úvodní přednáška, po níž následuje debata, po níž shrnující přednáška, po níž následuje praktická realizace vlastního dialogu (ev. samostatně doma)

Předpoklady a další požadavky

základní znalosti současné mainstreamové tvorby velkých hollywoodských studií a českých filmových produkcí. Znalost alespoň jednoho díla Quentina Tarantina nebo Charlieho Kaufmanna, a jednoho díla Jeana Eustache nebo Jacquesa Rivettea. Zhlédnutí alespoň dvou filmů - jakéhokoliv typu vč. abstraktní animace - v průběhu posledních 14 dnů.

Obsah kurzu

Naprostá většina scén, z nichž se skládají filmy v produkci velkých filmových studií Hollywoodu (a těmi se ve škole musíme zabývat, neboť tvoří chtěnechtě etalon našeho vlastního tvořivého snažení v audiovizi) sestává z prostého střetu dvou stran.

Jako handlování na tržišti.

Jedna strana („prodavač“) obvykle má ve svém držení nějaký artefakt-klíč, který druhá strana („klient“) touží nebo potřebuje získat.

V takové obvyklé scéně navštíví „klient“ „prodavače“. Může to být muž, který touží svést ženu, vesničan, který chce rekrutovat pistolníka, aby ochránil jeho vesnici, nebo nebo kolektiv robotů, který chce zničit skupinu posledních žijících X-Menů. Ukáže se následně, „co je na stole“, „o co se hraje“. Následuje potom střet, podobný trhovnímu „smlouvání o ceně“. Na konci takové obvyklé scény „klient“ artefaktu-klíče na „prodavači“ dosáhne.

Liší se jenom to, za jakou cenu...

1.Vážně je to tak, jak tu tvrdím?

2.Pokud ano, jak vypadá konkrétně „anatomie“ takové scény - jak vypadá onen dialog? Když mluvím o etalonu, existuje etalon dialogu?

3.Existují nástroje, které si lze hned osvojit? Hodí se taková handlovací scéna i v kinematografické tradici nehollywoodské? A jak vypadá, když se autor rozhodne takovému dialogickému handlu vzepřít?

Doporučená nebo povinná literatura

scénáře (doporučené):

M. Forman, J. Papoušek a I. Passer, Hoří má panenko (literární scénář)

E. Krumbachová a J. Němec, O slavnosti a hostech (literární scénář)

T. Vorel a L. Tuček, Kouř (literární scénář)

V. Havel, Hry (divadelní hry)

L. Pirandello, Jindřich IV. (divadelní hra)

L. Pirandello, Šest postav hledá autora (divadelní hra)

Q. Tarantino / T. Scott: Sicilian scene (scéna z filmu Pravdivá romance, dostupná na youtube pod heslem „sicilian scene“)

Hodnoticí metody a kritéria

detailní informace o postupu, 1-3 strany vlastního dialogu nebo adaptace dialogu realizovaného zahraničního filmu

Poznámka

Přednáška je součástí praktických příprav pro doktorskou přednášku u příležitosti odevzdání disertační práce přednášejícího. Prezentované skutečnosti tu nejsou podávány apodikticky, ale tak, aby byly podrobeny co nejzevrubnější problematizaci.

Životopis přednášejícího:

Jakub Felcman

Absolvent katedry scenáristiky FAMU (momentálně ještě student PGS) a filmových studií FF UK. Studoval také dokument na FEMIS v Paříži. V celovečerním hraném filmu debutoval scénářem k filmu Příliš mladá noc, který napsal spolu s Olmem Omerzu a Bruno Hájkem (r. Olmo Omerzu, 2011, premiéra Berlinale Forum). V televizi scénářem k filmu Pod dlažbou je pláž (r. Radim Špaček, 2013, Zvláštní cena FITES - Trilobit). Získal cenu FAMU za nejlepší realizovaný scénář (2007, Co nejkrásnějšího v kavárně, společně s Ondřejem Provazníkem) a zvláštní uznání v kategorii nejlepší nerealizovaný scénář (2009, Oholit se a vyčistit si zuby jednou provždy).

Vedle psaní pro režiséry Miloše Tomiće, Olma Omerzua, Michala Hogenauera, pro scenáristu Vojtěcha Maška a pro producenta Čestmíra Kopeckého připravuje projekt Bibliografie českých samizdatových a exilových filmových článků 1969 - 1989 a jejich Kritický výbor.

Dlouhodobě se věnuje filmovému kurátorství a dramaturgii. V celovečerním hraném filmu debutoval dramaturgií filmu Petra Václava Nikdy nejsme sami, v televizi pořadem Tomáše Pospiszyla a Marka Thera AVU AVU. Vede Ostrava Kamera Oko (Zvláštní Cena Andreje Stankoviče v r. 2012), vedl program Fresh Film Festu. Byl vedoucím dramaturgem TS Čestmíra Kopeckého v ČT od roku 2013 až do rozpuštění skupiny v r. 2014. Čas od času publikuje filmové studie a rozhovory - nejčastěji v časopise Cinepur, někdy v časopisech Café Cinéma a Revolver Revue.

Podle pseudoscénářů Vratislava Effenbergera realizoval film Kino Effenberger. Byl kreativním producentem filmu Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad. Je producentem filmu Miloše Tomiće Deník hudebních traumat.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů