Elis Freeman: Kreativní psaní scénáře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MEF Z 1 4 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Někdy se učíme psát, ale ztrácíme spontánnost a naše práce se zdá statická a bez života. Improvizace nás opravdu probudí a pomůže objevit v práci zábavu. “The Writers Gym” je soubor cvičení a her navržených tak, aby stimulovaly proces psaní a experimentovaly s různými způsoby vytváření příběhů.Každá třída bude mít jiné téma, které prozkoumá v sérii her a cvičení.

. první části semináře se podíváme na kreativitu a inspiraci. Jak se dostanu do kreativního stavu mysli? Jak mohu zachytit své myšlenky na papír?

Druhá část se zaměří na postavy. Jak vytvořím živé postavy? Také se podíváme na způsoby, jak přejít od postavy k příběhu.

Třetí část se bude zabývat zápletkou. Zde se podíváme na různé příběhové mechanismy a vytvoříme z nich děj.

Každý den bude několik krátkých domácích úkolů. Může to být příležitost zasít nové nápady, nebo se podívat na ty starší.

Studenti získají praktické nástroji pro vytváření projektů, živých postav a hledání dynamických příběhů. Podíváme se také na techniky spolupráce. Jsou to výzvy a úkoly, které mohou přinést nové nápady.

Forma studia

Workshop.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Workshop kreativního psaní scénáře - Writers Gym na Famu

24, 25 a 26 .listopadu. Celkem 20 studentů z KSD a KR.

Seminář probíhá v angličtině bez tlumočení. Studenti budou rozděleni na 2 skupiny po deseti lidech, v každé skupině část KSD a část KR.

  1. skupina vždy 9 - 12, 2. skupina 14 - 17. Ve zbývajících půldnech se píší zadané “úkoly”

Ve středu a ve čtvrtek sraz na HAMU u vrátnice vždy 8.50 a 13.50.

Není možné přijít pozdě vzhledem ke komplikacím se vstupem.

V pátek 26.11 na FAMU, místnost bude určena-

Obsah kurzu: Všichni autoři někdy musí čelit prázdné stránce, otázkou je, jak najít nové způsoby, aby ji mohli zaplnit. Jak se udržet kreativní? Máte příležitost osvěžit si psaní, získat další příběhové nástroje a protáhnout si vyprávěcí svaly. Psaní scénářů je často otázkou řešení kreativních problémů a vy se naučíte, jak se s těmito problémy hravě vypořádat a najít možná řešení. Čerpáme také z technik improvizovaného dramatu.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování předmětu je hodnoceno docházkou a plněním domácích úkolů, které budou ústně probírány v hodině.

Celkový domácí úkol bude celkem 12 - 15 normostran stran za každého studenta.

Přijďte s otevřenou myslí, sešitem a perem a buďte připraveni si hrát.

Elis Freeman

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů