Science of Storytelling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MST Z 1 4 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V modulu bude představena kniha Science of Storytelling amerického spisovatele a novináře Willa Storra a zhodnocen její přínos pro scenáristickou tvorbu

Forma studia

Videopřednáška s následnou debatou.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ve své práci se Storr zabývá základními složkami narativu (fikční svět, postava, dramatická otázka a dramatický oblouk) a zkoumá je z hlediska psychologie, antropologie, neurofyziologie. Různé scenáristické příručky učí autory, jak efektivně psát příběhy, nabízí narativní schémata a techniky, které se osvědčily v dlouhodobé praxi. Tyto příručky ale opomíjejí otázku, proč lidé vypráví a zároveň touží po cizích příbězích, jak se ztotožňují s fiktivními postavami a reagují na konflikty. Storr tvrdí, že než se pustíme do vytváření fikčních světů a dějů, musíme pochopit, jak funguje hlavní vypravěč, který kontroluje naše životy, — lidský mozek. Ve videopřednášce bude kniha představena ve čtyřech krátkých blocích, věnovaných jednotlivým kapitolám knihy (Creating a World; The Flawed Self; The Dramatic Question; Plots, Endings and Meaning) a rozborem klíčových příkladů, které uvádí autor.

MODUL PROBĚHNE 2. 12. V 18.10

Doporučená nebo povinná literatura

STORR, Will. Science of Storytelling. William Collins, 2019. ISBN 978-0008276935

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace bude udělena na základě aktivní účasti v debatě a odevzdání písemného feedbacku o rozsahu minimálně 1 NS, který zhodnotí, nakolik se informace o publikaci jeví přínosné.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů