Producentská dramaturgie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PD Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Záměrem je popsat proces vývoje filmového nebo televizního projektu od jeho nabídky, prezentace až po výrobu a PR.

Úkolem je naučit se rozpoznat téma, které má šanci uspět a předložit je v takové formě, aby zaujalo producenty, vysílatele nebo investory, případně grantové komise. Seminář pomůže studentům v orientaci, kde a jak hledat možnost uplatnění svého námětu.

Záměrem je také získání kompetence posoudit náměty a scénáře z hlediska producenta. Na ukázkách z české i zahraniční tvorby analyzují studenti pod vedením vyučující, proč se dané projekty podařilo tvůrcům realizovat a proč uspěly. Studenti mají možnost vyzkoušet si v praxi nabídku svých námětů.

Forma studia

Studium je realizováno prostřednictvím seminářů, rozborů a analýz, projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem předmětu je naučit studenty, jak prosadit projekt na televizním či filmovém trhu a jak posoudit potenciál vlastního nebo cizího projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučuji studentům sledovat články o vývoji médií a webové stránky s programovými záměry televizních stanic i stránky úspěšných filmů a televizních pořadů.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a zadané písemné práce, kdy student vyplní do zadaného formuláře nabídku televizního pořadu libovolného žánru, který po formální a obsahové stránce splní kritéria probíraná na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 434
Učebna KSD 434

(Lažanský palác)

10:40–13:05
(paralelka 1)
v LICHÉ týdny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:05 Učebna KSD 434
Lažanský palác
v LICHÉ týdny paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů