Producentská dramaturgie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PD Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr JARCHOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Záměrem je popsat proces vývoje filmového nebo televizního projektu od jeho nabídky, prezentace až po výrobu a PR.

Úkolem je naučit se rozpoznat téma, které má šanci uspět a předložit je v takové formě, aby zaujalo producenty, vysílatele nebo investory, případně grantové komise. Seminář pomůže studentům v orientaci, kde a jak hledat možnost uplatnění svého námětu.

Záměrem je také získání kompetence posoudit náměty a scénáře z hlediska producenta. Na ukázkách z české i zahraniční tvorby analyzují studenti pod vedením vyučující, proč se dané projekty podařilo tvůrcům realizovat a proč uspěly. Studenti mají možnost vyzkoušet si v praxi nabídku svých námětů.

Forma studia

Studium je realizováno prostřednictvím seminářů, rozborů a analýz, projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cílem předmětu je naučit studenty, jak prosadit projekt na televizním či filmovém trhu a jak posoudit potenciál vlastního nebo cizího projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučuji studentům sledovat články o vývoji médií a webové stránky s programovými záměry televizních stanic i stránky úspěšných filmů a televizních pořadů.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a zadané písemné práce, kdy student vyplní do zadaného formuláře nabídku televizního pořadu libovolného žánru, který po formální a obsahové stránce splní kritéria probíraná na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 434
Učebna KSD 434

(Lažanský palác)

10:40–13:05
(paralelka 1)
v LICHÉ týdny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:05 Učebna KSD 434
Lažanský palác
v LICHÉ týdny paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů