Scenáristická dílna 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SAD3 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Vojtěch MAŠEK, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Všichni pedagogové naší katedry jsou potenciálními vedoucími scenáristické dílny (Brdečková, Dohnal, Dufek, Jarchovský, Mašek, Pozzi, Ryšavý).

Posluchač by měl setrvat v jedné dílně nejméně po dobu semestru, vzhledem k obsahu základních úkolů (adaptace, bakalářský resp. absolventský scénář) pak nejlépe po celý akademický rok. Dílny jsou otevřené všem posluchačům 2. až 5. ročníku. Hranice mezi bakalářským a magisterským studiem v účasti na dílně neplatí. To znamená, že posluchači magisterského studia mohou pracovat na absolventském filmu pod vedením pedagoga podle své volby a totéž platí o posluchačích bakalářského stupně. Zároveň ovšem platí, že účast v semináři vedoucího pedagoga ročníku je i nadále povinná.

Pro posluchače KSD platí, že se do scenáristické dílny přihlásí na sekretariátu katedry nejpozději 3 týdny před začátkem semestru. Volba partnerů je vzájemná a svobodná, jakkoliv o programu a sestavě dílny rozhodne v poslední instanci vedoucí pedagog v dohodě s vedoucím katedry.

Dílna je otevřená i posluchačům jiných oborů - jejich účast je obzvláště vítaná, spolupracují-li na společném projektu s posluchačem KSD. Nebo pracuje-li např. posluchač režie na vlastním projektu i jako autor scénáře. Atd.

Pokud jde o prameny, podle kterých se posluchač má rozhodovat pro tu či onu scenáristickou dílnu, odkazujeme na profily pedagogů, zveřejněných na webových stránkách FAMU, na osobní zkušenost resp. s jinými posluchači sdílenou zkušenost a na možnost osobního kontaktu v rámci konzultačních hodin.

Účast v scenáristické dílně nevylučuje poradu s jinými pedagogy v rámci jejich konzultačních hodin. Na KSD se osvědčila taková multilaterární spolupráce. Je nesena atmosférou vzájemné podpory a tolerance, a to i v případě, že se střetávají názory odlišné, protože v nuancích nazírané z jiných osobnostních stanovisek.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů