Soustředění bakalářského stupně 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SBS3 Z 1 2/D česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr JARCHOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poskytnout studentům možnost k intenzivní vzájemné výměně scenáristických a dramaturgických zkušeností v rámci neformálních besed.

Forma studia

Aktivní účast na projekcích, diskuzích a rozborech shlédnutých filmů.

Předpoklady a další požadavky

Účast na soustředění, na projekcích a ostatním programu soustředění.

Obsah kurzu

Projekce filmů, aktivní účast v besedách o filmech (analýza i obecná reflexe), výměna zkušeností z průběhu studia na obou školách, pokus o zařazení vlastních záměrů do kontextu práce katedry. Zá/1

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná povinná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení kreditu je minimálně 75% účast na soustředění. Případně zkrácený pobyt musí být zdůvodněný a omluvený.

Poznámka

Bez poznámek.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů