Scénář komiksu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SKO2 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci společného semináře Atelieru ilustrace na UMPRUM a Katedry scenáristiky a dramaturgie na FAMU probíhá dílna zaměřená na spolupráci na autorských komiksech. Výstupem budou různě rozsáhlé komiksové sešity a netradiční sborník, který propojí ukázky z komiksů dalším bonusovým komiksovým příběhem oživujícím a interpretujícím mystifikační formou představované komiksy.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Projekce vybraných filmů a zasvěcená beseda k nim, otevřené semináře, vedené pedagogy nebo studenty, zaměřené jak k promítaným filmům, tak i k pracem studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Host, Brno 2005. 218 s. ISBN 80-7294-141-0

McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o., Praha 2008. 224 s. ISBN 978-80-7381-419-9

Hodnoticí metody a kritéria

.

Poznámka

.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů