Současné TV formáty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301STF Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Lucia KAJÁNKOVÁ, Vojtěch MAŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Studenti získají přehled o současných formách seriálového vyprávění v tzv. quality TV, principech dramaturgie v různých seriálových formátech, vlivu podmínek producenta a vysílatele na zadání AV díla.

Forma studia

-Seminář, který kombinuje přednášku, projekci ukázek, čtení zadaných textů, vypracování a reflexi průběžně zadávaných úkolů a aktivní diskuzi.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základních dramaturgických pojmů, zájem o současnou seriálovou produkci.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Umberto Eco, Jak interpretovat seriály. In: Umberto Eco, Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 93-111.

Aneta Zatloukalová, Specifika seriálové adaptace (od počátků až po současnost). In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 210-227.

Radomír D. Kokeš, Teorie seriálové fikce. Možné cesty naratologické analýzy. In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 228-257.

Eva Kvasničková, “Za chvíli mi začíná Ulice…” aneb Rozdílné přístupy v užití řízené a neřízené seriality. In: Stanislava Fedorová - Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro česko literaturu AV ČR, v. v. i. - Akropolis, 2011, s. 258-283.

Radomír D. Kokeš, Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Akropolis, 2016.

Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (eds. Janet McCabe a Kim Akass)

Jason Mittell, Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling.

Brett Martin, Difficult Men: Behind the Scenes of a Creative Revolution: From the Sopranos and the Wire to Mad Men and Breaking Bad

Dean J. DeFino, The HBO Effect

Martin Schuster, New Television: The Aesthetics and Politics of a Genre

The Netflix effect: technology and entertainment in the 21st century

Trisha Dunleavy, Complex serial drama and multiplatform television

Pamela Douglas, Writing the TV Drama Series 3rd edition: How to Succeed as a Professional Writer in TV

William Rabkin, Writing the Pilot

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 434
Učebna KSD 434

(Lažanský palác)
KAJÁNKOVÁ L.
14:50–17:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–17:15 Lucia KAJÁNKOVÁ Učebna KSD 434
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů