Světová literatura 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SVL1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student, jenž se vzdělává v oboru scenáristiky hrané fikce si zčásti rekapituluje, především však nově poznává rozmanitost literárních témat a forem, které se v evropském literárním prostoru utvářely po řadu staletí. Získává povědomí o historicitě žánrů, o různých pojetích fiktivní postavy, vyprávěcích situacích, zobrazování prostoru a uplatnění časové dimenze.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

  1. Charakteristika fiktivního a faktuálního textu
  2. Podstata epiky a narativního textu (časovost, fabule a syžet)
  3. Základní prvky a postupy v literárních narativech (vypravěč a vyprávěcí situace)
  4. Prostředky kompozice narativu (opakování, rámcování, paralely a kontrast)
  5. Jednoduché narativní formy (legenda, pověst, pohádka, bajka)
  6. Historický vývoj kanonických žánrů (povídka, novela, román)
  7. Rétorické a obrazné figury a tropy (symbol, emblém, metafora)

Paralelním tvůrčím výkonem k teoretickému výkladu je cyklus minimalistických prozaických záznamů „Jedna věta“.

Doporučená nebo povinná literatura

MACURA, Vladimír a kolektiv autorů. Slovník světových literárních děl I a II. Praha: Odeon, 1988. 475 s. ISBN: 01-092-088+ 01-097-88

AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách [Auerbach, 1968]. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1968. 501 s. ISBN: 80-204-0738-3

STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury I a II. Praha: Academia, 1987. 2 sv. (837 s., [16] s. barev. obr. příl.) ISBN: 21-030-87

Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha 1965-1979.

PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 629 s.

BĚLIČ, Oldřich - FORBELSKÝ, Josef. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN 1984. 264 s. ISBN: 14-396-84

VLAŠÍN, Štěpán a kol..Slovník literárních směrů a skupin. Praha: 1. vyd. Orbis, 1977. 349 s.

ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Praha, H+H 1998. 492 s. ISBN 80-86022-29-3

ČERNÝ, Václav. Studie ze starší světové literatury. Praha: Mladá fronta, 1969. 167 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast a průběžná prezentace tvůrčího výstupu „Jedna věta“.

Poznámka

Pedagog doporučuje dělat si při přednáškách poznámky a pracovat s nimi.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
11:30–13:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Marek VAJCHR Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů