Bakalářský film

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302BF Z 12 400 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 0 až 60 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student zvládá tvůrčím sebevědomým a samostatným způsobem nakládat s filmovými výrazovými

prostředky

● Pomocí filmových prostředků je schopný vybudovat téma, dramatickou situaci i postavy

● Student zvládá režii komplexního soudržného a autorsky osobitého krátkometrážního filmu

● Student na velice pokročilé úrovni ovládá práci s hercem

● Student dokáže spolupracovat s filmovým štábem tak, aby došlo k naplnění jeho autorské vize

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Bakalářský film je ucelené filmové dílo v délce max. 30 min. Student s pomocí všech filmových výrazových

prostředků zpracovává ústřední téma vyprávění, rozvíjí ústřední dramatickou situaci tak, aby byl schopen odkrýt

základní dilemata postav příběhu

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Student odevdzá v řádném termínu dokončené filmové dílo a v rámci klauzur obhajuje způsob použití filmových

výrazových prostředků pro vyjádření téma příběhu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů