Elementární cvičení

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302EC Z 3 90S česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student promítne dokončené cvičení před pedagogem a ostatními spolužáky, na základě zpětné vazby si uvědomuje jak se mu podařilo splnit zadání cvičení.

.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Elementární cvičení jsou krátké filmy v délce trvání maximálně jedné minuty. Student dostane přesné formální zadání. V rámci semináře režie provede hereckou zkoušku, ve které vybere vhodného herce a ověří si způsob záběrování. Studenti režie spolu najdou lokaci a produkčně se připraví na natáčení. Studenti režie se střídají ve funkcích kameramana, zvukaře a střihače, vytvářejí tak proměnný štáb, což umožní natočit více těchto krátkých etud za den. Zadání těchto etud jsou sice formální, zároveň se student režie musí snažit o maximální využití dramatického potenciálu dané situace. Obsah situací je zadán pedagogem před zahájením semestru tak, aby vyhovoval možnostem obsazení studenty herectví. Studenti režie zpracují obsah situace každý ve svém jedinečném provedení. Student napíše dialogy, vysvětlí hercům dilema postavy, provede je obraty dané situace. Tutéž situaci bude student točit v různém formálním omezení: metodou striktního protipohledu v ose situace, metodou protipohledu přes rameno jednajících postav, metodou statického celku, metodou vnitrozáběrové montáže pomocí ruční kamery, metodou freestylu, metodou organizace mizanscény kolem kamery na stativu, metodou švenku dlouhým sklem, kdy je kamera na stativu.

.

Doporučená nebo povinná literatura

není stanovena

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za splnění zadání a projekce dokončeného cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů