Filmová adaptace 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FA1 Z 1 12S česky letní

Garant předmětu

David JAŘAB

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David JAŘAB

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vyhotovení povídky, synopse nové verze

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza námětů, scénářů, dialog

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Adaptace

Předmět je zaměřen na hledání námětu a podkladů pro filmovou tvorbu v literatuře a přetavení těchto literárních zdrojů do podoby filmového scénáře.

Literatura jako východisko pro kinematografii. Práce s literárními texty jako inspiračním zdrojem motivů, situací, postav a především konceptů a myšlenek, které po překladu do filmového jazyka ožívají v transformované podobě. Studenti jsou vedeni k hledání příbuznosti ve způsobu nazírání reality v literárním světě s vlastními autorskými tendencemi, a to se zaměřením především na povídkovou tvorbu. Snahou je nalézt styčné body osobních témat a motivů s již existujícími literárními díly, které by se mohly stát půdorysem pro filmový scénář. Analýza vybraných textů a jejich dekonstrukce poskytne studentovi materiál pro autorský výklad, pomůže mu najít zásadní opěrné body v situacích i jedinečném jazyce vybrané povídky a nakonec nalézt pro tyto jedinečné stylotvorné prvky nové ekvivalenty. Po extrahování podstatných momentů i elementů literárního díla se student pokusí o výstavbu nového díla, tentokráte již využívajícího svébytný filmový způsob vyprávění.

Cvičení kopíruje němé postupy němého filmu. Zvukovou stopu tvoří mix ruchů a hudby. Hodnotí se výběr reálu bez požadavků na svícení.

  1. Povídky – studenti vyhledají literární předlohu, kterou pod vedením pedagoga adaptují, vše s ohledem na filmový potenciál literárního textu a kreativní možnosti posunu tohoto díla do současné filmové podoby
  2. Synopse – studenti konzultují možnosti nové podoby adaptované předlohynové verze

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání závazné koncepce a scénosledu nové verze povídek, synopsí nové verze

(v rozsahu minimálně 3 str. do konce semestru)

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
JAŘAB D.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 David JAŘAB Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů