Filmová adaptace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FA1 Z 1 12S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vyhotovení povídky, synopse nové verze

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza námětů, scénářů, dialog

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Adaptace

Předmět je zaměřen na hledání námětu a podkladů pro filmovou tvorbu v literatuře a přetavení těchto literárních zdrojů do podoby filmového scénáře.

Literatura jako východisko pro kinematografii. Práce s literárními texty jako inspiračním zdrojem motivů, situací, postav a především konceptů a myšlenek, které po překladu do filmového jazyka ožívají v transformované podobě. Studenti jsou vedeni k hledání příbuznosti ve způsobu nazírání reality v literárním světě s vlastními autorskými tendencemi, a to se zaměřením především na povídkovou tvorbu. Snahou je nalézt styčné body osobních témat a motivů s již existujícími literárními díly, které by se mohly stát půdorysem pro filmový scénář. Analýza vybraných textů a jejich dekonstrukce poskytne studentovi materiál pro autorský výklad, pomůže mu najít zásadní opěrné body v situacích i jedinečném jazyce vybrané povídky a nakonec nalézt pro tyto jedinečné stylotvorné prvky nové ekvivalenty. Po extrahování podstatných momentů i elementů literárního díla se student pokusí o výstavbu nového díla, tentokráte již využívajícího svébytný filmový způsob vyprávění.

Cvičení kopíruje němé postupy němého filmu. Zvukovou stopu tvoří mix ruchů a hudby. Hodnotí se výběr reálu bez požadavků na svícení.

  1. Povídky – studenti vyhledají literární předlohu, kterou pod vedením pedagoga adaptují, vše s ohledem na filmový potenciál literárního textu a kreativní možnosti posunu tohoto díla do současné filmové podoby
  2. Synopse – studenti konzultují možnosti nové podoby adaptované předlohynové verze

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání závazné koncepce a scénosledu nové verze povídek, synopsí nové verze

(v rozsahu minimálně 3 str. do konce semestru)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů