Filmová adaptace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FA2 Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

David JAŘAB

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David JAŘAB

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vyhotovení literárního scénáře

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza námětů, scénářů, dialog

Předpoklady a další požadavky

Pouze jako pokračování Filmové adaptace 1

Obsah kurzu

Adaptace

Předmět je zaměřen na zpracování koncepce a scénosledu dle literární předlohy do podoby literárního scénáře, tj. do tvaru, ve kterém jsou již podrobně popsány veškeré postavy, situace i podstatné detaily filmového vyprávění a scénář již obsahuje dialogy.

Literatura jako východisko pro kinematografii. Práce s literárními texty jako inspiračním zdrojem motivů, situací, postav a především konceptů a myšlenek, které po překladu do filmového jazyka ožívají v transformované podobě. Studenti jsou vedeni k hledání příbuznosti ve způsobu nazírání reality v literárním světě s vlastními autorskými tendencemi, a to se zaměřením především na povídkovou tvorbu. Snahou je nalézt styčné body osobních témat a motivů s již existujícími literárními díly, které by se mohly stát půdorysem pro filmový scénář. Analýza vybraných textů a jejich dekonstrukce poskytne studentovi materiál pro autorský výklad, pomůže mu najít zásadní opěrné body v situacích i jedinečném jazyce vybrané povídky a nakonec nalézt pro tyto jedinečné stylotvorné prvky nové ekvivalenty. Po extrahování podstatných momentů i elementů literárního díla se student pokusí o výstavbu nového díla, tentokráte již využívajícího svébytný filmový způsob vyprávění.

Literární scénář

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání literárního scénáře v rozsahu minimálně 10 str. (do konce semestru)

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
JAŘAB D.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 David JAŘAB Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů